Категория: Изпълнително производствоИзключително широко е застъпено в практиката даването на парични заеми или поемане на задължение за плащане срещу запис на заповед.Много длъжници, основно към банки, които са ипотекирали единствено жилище, като обезпечение по договор за кредит идват при мен катоПрез последните няколко години една значителна част от съгражданите ни, които не можеха да покриват ипотечните си и потребителски кредитиКато адвокат специализиран в събирането на вземания и изпълнителни производства забелязвам една интересна тенденция, особено характерна за частните съдебни изпълнители,