Адвокат Лазар Белев РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Развод по взаимно съгласие

Процедурата ᐉ развод по взаимно съгласие е най-предпочитаният от българите вариант за прекратяване на брака и всеки добър бракоразводен адвокат на първо място следва да положи усилия, въпреки обтегнатите отношения между съпрузите, да се стигне именно до доброволно уреждане на отношенията между тях при развода.

Какви са предимствата на един развод по взаимно съгласие?

На първо място това е скоростта, с която се развива процедурата – в рамките на месец – два след входиране на документите. Едва ли нормален и трезво мислещ човек би желал да прекара повече от необходимото време в емоционалния ад на един бракоразводен процес и колкото по-бързо се приключи, толкова по-бързо страните се успокояват и продължават живота си. А както показват срещите ми с мои клиенти определено има живот и след развода и той не е някакъв окончателен край, а по-скоро възможност за ново начало.

На второ място е това, че страните сами решават, какво ще се случи с живота и отношенията между тях и техните деца. Бихте ли искали съдбата на семейството, отношенията в него, имуществените и други финансови въпроси да бъдат решени от съдия, който не Ви познава, не му пука за Вас, а просто сляпо ще приложи закона, защото за него сте поредната досадна папка, една от стотиците, които го очакват?

При един развод по взаимно съгласие именно майката и бащата решават всички важни въпроси за бъдещето, личното и на техните деца, а не делегират тази отговорност на съда. Това е поведението на възрастни, зрели и осъзнати индивиди, които не желаят друг да решава вместо тях.

За записване на дата и час за консултация относно Вашия развод по взаимно съгласие се обадете на тел. 0876 217 476 или пишете на електронната ми поща: lazarbelev@gmail.com

На трето място е особено актуалния финансов въпрос – разводът по взаимно съгласие възможно най-евтиния вариант за разтрогване на брак. В случай, че егото и нерационалната и грозна страна на човешката личност вземат връх и се стигне до развод по исков ред, финансовите разходи значително нарастват. В повечето случаи резултатът е същия, който е бил предложен първоначално на страните, но те не са се съгласили, надявайки се на повече, само че с цената на много време, пари, изхабени нерви и съсипани междуличностни отношения. И повярвайте ми знам много добре какво говоря и какви са резултатите предвид огромния си опит като бракоразводен адвокат.

Четвъртото по ред, но не и по важност предимство на процедурата развод по взаимно съгласи е, че позволява да бъдат запазени отношенията между бившите съпрузи, което е в най-висш интерес на тяхното дете. На страните се спестява ваденето на неудобни и неприлични факти от животът им, които пък водят от своя страна до озлобление и вкарването на детето в конфликта между възрастните – било то съзнателно или несъзнателно.

И като резултат имаме дете растящо с изкривени представи за отношенията между майка и баща и което в последствие повтаря грешките на родителите в своите връзки. И повтаряйки ги съответно неминуемо стига до същата неприятна житейска ситуация. В тази връзка кой родител, който твърди, че се интересува от детето си, че поставя на първо място интересите му и твърди, че му желае доброто би го обременил по този начин?

Отговорът е много лесен – родител, който не разбира отговорността си като такъв, човек поставящ егото си и желанието да се наложи или отмъсти на първо място, човек, който не може да превъзмогне себе си в името на най-скъпото си – своето дете.

Защо да се обърнете към специализиран бракоразводен адвокат за Вашия развод по взаимно съгласие?

На първо място и най-интелигентните и разбиращи се двойки имат разногласия по някой от задължителните въпроси, които следва да се обсъдят при развода. А специализираният бракоразводен адвокат предвид опита си може да им предложи вариант, който в най-пълна степен да удовлетвори страните и да уеднакви позициите.

Една от най-големите грешки при подобен сложен и отговорен въпрос като бъдещето и отношенията в разделящото се семейство е да се потърси адвокат с обща компетентност. Това е същото като да се нуждаете от сърдечна операция и да се доверите за подобно нещо на Вашия общопрактикуващ лекар, който има обща представа как се прави такава.

На второ място при развод по взаимно съгласия има редица тънкости, които ако не бъдат отчетени залагат възможност за бъдещи конфликти – било по повод имущество, било по повод отношения с децата. Ползвайки услугите на специализиран бракоразводен адвокат тези възможности биват изключвани още в процеса на съставяне на споразумението.

Често срещана грешка например при съставянето на пример е пропускането да се упомене съотношението на съсобственост при неподеляне на имуществото в производството по развод, което е абсолютна предпоставка за бъдещи съдебни процеси между същите страни.

На трето място използването на специализиран бракоразводен адвокат за Вашия развод по взаимно съгласие ще позволи процесът по прекратяване на брака да премине с минимални сътресения за страните. Добрият специалист освен с правната страна на конфликта ще се ангажира и с чисто човешкия аспект на развода и с опита си ще спомогне за туширане на неминуемо присъстващото в този процес напрежение.

Някои от най-често задавани въпроси от клиентите касаещи развода по взаимно съгласие са:

Има ли бланка за развод по взаимно съгласие?

На практика няма как да има бланка за развод по взаимно съгласие защото всеки случай е различен и споразумението по чл. 51 от СК се пише за всеки конкретен случай.

Всяка разделяща се съпружеска двойка има различни имуществени и лични отношения, които следва да бъдат регулирани и именно това налага споразумението да бъде изготвяно за конкретен случай и конкретни отношения.

Именно за това е и необходимо да използвате услугите на бракоразводен адвокат с голям опит, който да уреди по възможно най-добрия начин отношенията на съпрузите след развода посредством предлагането на приемливи и за двете страни разрешения на спорните въпроси.

На кой съд е подсъдно едно дело за развод по взаимно съгласие?

Подсъдността е общата съгласно ГПК – компетентен е районния съд по постоянния адрес на страните, макар да не съществува пречка за образуването на дело за развод по взаимно съгласие и пред всеки удобен на страните районен съд.

Единствено следва да имате предвид, че Софийски районен съд предвид изключителната си натовареност отказва да гледа дела за развод на граждани имащи постоянен адрес извън територията на гр. София.

Още при образуването се извършва справка от съда за адресите на страните, и ако поне единият от тях няма софийски адрес препраща делото по компетентност на съответния районен съд.

Възможен ли е развод по взаимно съгласие с пълномощно?

Да образувате дело за развод по взаимно съгласие с намерението да изпратите човек с пълномощно е предварително обречено на неуспех.

По принцип съдът допуска подписване на споразумение за развод по взаимно съгласие от пълномощник без явяване на страната при постигане на съгласие, но единствено при преминаване към такова дело от развод по исков ред и то с изрично пълномощно.

Мога ли да получа развод по взаимно съгласие без присъствие?

Отговорът с твърдо „ДА“ би бил твърде краен. Има районни съдии, които го допускат например ви хипотезата, която беше разгледана в предходната точка, касаеща представителството с пълномощно.

Но има и съдии които са твърдо против и при неявяване на страна и без присъствие в съдебно заседание на единия от съпрузите, който не е посочил основателна причина за отсъствието си просто прекратяват делото.

Развод по взаимно съгласие – на каква цена?

Каква ще бъде цената на вашият развод зависи от много и различни фактори. Стандартното адвокатско възнаграждение е 400 лв., като има около 75 лв. различни съдебни такси.

В случай, че имате деца от брака или ще поделят имущество то съда определя и пропорционална държавна такса върху размера на издръжката, както и на стойността на дяловете на поделяното имущество.

За да получите точната цена на Вашия развод по взаимно съгласие следва да се обърнете към специализиран бракоразводен адвокат, който да може да я изчисли на база представените документи.

Колко време отнема един развод по взаимно съгласие?

Стандартното време необходимо за събиране и изготвяне на документите за развод по взаимно съгласие отнема около седмица.

Съдът обикновено насрочва съдебното заседание по делото в срок максимум до два месеца от датата на подаване на документите, като решение за развод излиза в срок между две седмици и месец.

Типичното дело за развод по взаимно съгласие приключва в срок между два и три месеца считано от датата на консултация с бракоразводния адвокат.

Какви документи са нужни за развод по взаимно съгласие?

Стандартните документи са следните – удостоверение за сключен граждански брак между страните, евентуално копия от удостоверения за раждане на децата, документ за собственост или договор за наем на семейното жилище, удостоверение за семейно положение съпруг и деца, талони на леки автомобили.

В зависимост от конкретния казус могат да бъдат изисквани брачен договор, удостоверение от регистъра на имуществените отношения, документи за собственост на други недвижими имоти, данъчни оценки, застрахователни стойности и др.

За да разберете какви документи ще бъдат нужни конкретно за Вашия развод е изключително желателно да се свържете с добър бракоразводен адвокат, който след анализ на Вашия случай да изготви списък с необходимите за развода писмени доказателства.

Каква е процедурата при развод по взаимно съгласие?

Първата стъпка е да се свържете с тясно специализиран бракоразводен адвокат, а не с такъв с обща компетентност или специалност например трудово право.

Запишете си час за консултация, на която е желателно да присъстват и двамата съпрузи.След като бъдат уточнение въпросите касаещи споразумението се изготвя проект който следва да бъде одобрен от страните, като през това време те се снабдяват с посочените от адвоката документи.

След като споразумението бъде одобрено изготвеният комплект документи се подписва и входира от Вашия адвокат в съда. След това съдът изпраща на Вашия адвокат призовките за датата на дело, като след като се явите на него и заявите съгласието си да се разведете по взаимно съгласие.

В срок до един месец излиза решението за развод, което можете да получите след заплащане на съответните държавни такси.

Предстои Ви развод по взаимно съгласие и желаете с тази неприятна процедура да бъде ангажиран адвокат с огромен опит в делата за развод, който може да Ви даде освен правен и чисто житейски съвет как да преминете най-безболезнено и бързо през този тежък житейски момент? Тогава се не се колебайте и се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 за насрочване на среща по Вашия проблем.

5/5 - (13 votes)