Развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие

Процедурата дело за развод по взаимно съгласие е най-предпочитаният от българите вариант за прекратяване на брака и всеки добър бракоразводен адвокат на първо място следва да положи усилия, въпреки обтегнатите отношения между съпрузите, да се стигне именно до доброволно уреждане на отношенията между тях при развода.

Какви са предимствата на прекратяване на брак чрез развод по взаимно съгласие?

На първо място това е скоростта, с която се развива процедурата – в рамките на месец – два след входиране на документите. Едва ли нормален и трезво мислещ човек би желал да прекара повече от необходимото време в емоционалния ад на един бракоразводен процес и колкото по-бързо се приключи, толкова по-бързо страните се успокояват и продължават живота си. А както показват срещите ми с мои клиенти определено има живот и след развода и той не е някакъв окончателен край, а по-скоро възможност за ново начало.

На второ място е това, че страните сами решават, какво ще се случи с живота и отношенията между тях и техните деца. Бихте ли искали съдбата на семейството, отношенията в него, имуществените и други финансови въпроси да бъдат решени от съдия, който не Ви познава, не му пука за Вас, а просто сляпо ще приложи закона, защото за него сте поредната досадна папка, една от стотиците, които го очакват?

При един развод, по който страните са се споразумели, именно майката и бащата решават всички важни въпроси за бъдещето, личното и на техните деца, а не делегират тази отговорност на съда. Това е поведението на възрастни, зрели и осъзнати индивиди, които не желаят друг да решава вместо тях.

За записване на дата и час за консултация относно Вашия развод се обадете на тел. 0876 217 476 или пишете на електронната ми поща: lazarbelev@gmail.com

На трето място е особено актуалния финансов въпрос – разводът по взаимно съгласие възможно най-евтиния вариант за разтрогване на брак. В случай, че егото и нерационалната и грозна страна на човешката личност вземат връх и се стигне до развод по исков ред, финансовите разходи значително нарастват.

В повечето случаи резултатът е същия, който е бил предложен първоначално на страните, но те не са се съгласили, надявайки се на повече, само че с цената на много време, пари, изхабени нерви и съсипани междуличностни отношения. И повярвайте ми знам много добре какво говоря и какви са резултатите предвид огромния си опит като бракоразводен адвокат.

Четвъртото по ред, но не и по важност предимство на делото за развод по взаимно съгласи е, че позволява да бъдат запазени отношенията между бившите съпрузи, което е в най-висш интерес на тяхното дете. На страните се спестява ваденето на неудобни и неприлични факти от животът им, които пък водят от своя страна до озлобление и вкарването на детето в конфликта между възрастните – било то съзнателно или несъзнателно.

И като резултат имаме дете растящо с изкривени представи за отношенията между майка и баща и което в последствие повтаря грешките на родителите в своите връзки. И повтаряйки ги съответно неминуемо стига до същата неприятна житейска ситуация. В тази връзка кой родител, който твърди, че се интересува от детето си, че поставя на първо място интересите му и твърди, че му желае доброто би го обременил по този начин?

Отговорът е много лесен – родител, който не разбира отговорността си като такъв, човек поставящ егото си и желанието да се наложи или отмъсти на първо място, човек, който не може да превъзмогне себе си в името на най-скъпото си – своето дете.

Защо да се обърнете към специализиран бракоразводен адвокат за Вашия развод по взаимно съгласие?

На първо място и най-интелигентните и разбиращи се двойки имат разногласия по някой от задължителните въпроси, които следва да се обсъдят при развода. А специализираният бракоразводен адвокат предвид опита си може да им предложи вариант, който в най-пълна степен да удовлетвори страните и да уеднакви позициите.

Една от най-големите грешки при подобен сложен и отговорен въпрос като бъдещето и отношенията в разделящото се семейство е да се потърси адвокат с обща компетентност. Това е същото като да се нуждаете от сърдечна операция и да се доверите за подобно нещо на Вашия общопрактикуващ лекар, който има обща представа как се прави такава.

На второ място при развод по взаимно съгласие има редица тънкости, които ако не бъдат отчетени залагат възможност за бъдещи конфликти – било по повод имущество, било по повод отношения с децата. Ползвайки услугите на специализиран бракоразводен адвокат тези възможности биват изключвани още в процеса на съставяне на споразумението.

Често срещана грешка например при съставянето например е пропускането да се упомене съотношението на съсобственост при неподеляне на имуществото в производството по развод, което е абсолютна предпоставка за бъдещи съдебни процеси свързани с подялба на имущество между същите страни.

На трето място използването на специализиран бракоразводен адвокат, който да ви представлява по дело за развод по взаимно съгласие ще позволи процесът по прекратяване на брака да премине с минимални сътресения за страните. Добрият специалист освен с правната страна на конфликта ще се ангажира и с чисто човешкия аспект на развода и с опита си ще спомогне за туширане на неминуемо присъстващото в този процес напрежение.

Някои от най-често задавани въпроси от клиентите касаещи образуването и воденето на дело за развод по взаимно съгласие са:

Има ли бланка за развод по взаимно съгласие?

На практика няма как да има бланка за развод по взаимно съгласие, не е възможно и да същуствува образец на молбата или споразумението защото всеки случай е различен и споразумението по чл. 51 от СК се пише за всеки конкретен случай.

Всяка разделяща се съпружеска двойка има различни имуществени и лични отношения, които следва да бъдат регулирани и именно това налага споразумението да бъде изготвяно за конкретен случай и конкретни отношения.

Именно за това е и необходимо да използвате услугите на бракоразводен адвокат с голям опит, който да уреди по възможно най-добрия начин отношенията на съпрузите след развода посредством предлагането на приемливи и за двете страни разрешения на спорните въпроси.

Подсъдност при развод по взаимно съгласие?

Подсъдността е общата съгласно ГПК – компетентен е районния съд по постоянния адрес на страните, макар да не съществува пречка за образуването на дело за развод по взаимно съгласие и пред всеки удобен на страните районен съд.

Единствено следва да имате предвид, че Софийски районен съд предвид изключителната си натовареност отказва да гледа дела за развод на граждани имащи постоянен адрес извън територията на гр. София.

Още при образуването се извършва справка от съда за адресите на страните, и ако поне единият от тях няма софийски адрес препраща делото по компетентност на съответния районен съд.

Възможен ли е развод по взаимно съгласие с пълномощно?

Да образувате дело за развод по взаимно съгласие с намерението да изпратите човек с пълномощно е предварително обречено на неуспех.

По принцип съдът допуска подписване на споразумение от пълномощник без явяване на страната при постигане на съгласие, но единствено при преминаване към такова дело от развод по исков ред и то с изрично пълномощно.

Мога ли да получа развод по взаимно съгласие без присъствие?

Отговорът с твърдо „ДА“ би бил твърде краен. Има районни съдии, които го допускат например ви хипотезата, която беше разгледана в предходната точка, касаеща представителството с пълномощно.

Но има и съдии които са твърдо против и при неявяване на страна и без присъствие в съдебно заседание на единия от съпрузите, който не е посочил основателна причина за отсъствието си просто прекратяват делото.

Развод по взаимно съгласие – на каква цена?

Един от остонвите въпроси на клиентите е „Колко струва един развод по взаимно съгласие?“. Каква ще бъде крайната цената на Вашия развод зависи от сбора на сумите за адвокатски хонорар и държавни такси. Минималният адвокатски хонорар за развод по взаимно съгласие, след промяната на Наредбата за адвокатските възнаграждения от 04.11.2023г., е 800 лв., като има около 90 лв. различни съдебни държавни такси.

В случай, че имате деца от брака или ще поделят имущество то съдът определя и пропорционална държавна такса върху размера на издръжката, както и на стойността на дяловете на поделяното имущество. В случай, че се пристъпва към развод по взаимно съгласие при пълнолетни деца то цената ще бъде не повече от 890 лева.

За да получите точната цена на Вашия развод, като дължим адвокатски хонорар и съдебни такси, следва да се обърнете към специализиран бракоразводен адвокат, който да може да я изчисли на база представените документи.

Колко време отнема един развод по взаимно съгласие?

Най-често задаваните въпроси по телефона от клиентите са „За колко време става или колко време отнема един развод по взаимно съгасие?“ или „Има ли срок за развод по взаиимно съгласие?“

Стандартното време необходимо за събиране и изготвяне на документите за стартиране на делото за развод е около седмица, като на Вашия адвокат ще е нужен между ден и два за изготвяне на пълния комплект документи.

Съдът обикновено насрочва съдебното заседание по делото в срок максимум до два месеца от датата на подаване на документите, като решение за развод излиза в срок между две седмици и месец. Винаги предупреждавам клиентите си, че няма предвиден в закона срок, в който да приключи делото за развод.

Типичното дело за развод по взаимно съгласие приключва в срок между два и три месеца считано от датата на консултация с бракоразводния адвокат. Но това зависи в голяма степен и от малко късмет да се попадне на читав съдия и от времето в годината, в която се случва. Коледните празници и летните отпуски също влияят на срока, в който ще бъде приключено производството.

Какви документи са нужни за развод по взаимно съгласие?

Стандартните документи за развод по взаимно съглаие са следните – удостоверение за сключен граждански брак между страните, евентуално копия от удостоверения за раждане на децата, документ за собственост или договор за наем на семейното жилище, удостоверение за семейно положение съпруг и деца, талони на леки автомобили.

В зависимост от конкретния казус могат да бъдат изисквани брачен договор, удостоверение от регистъра на имуществените отношения, документи за собственост на други недвижими имоти, данъчни оценки, застрахователни стойности и др.

За да разберете какви документи ще бъдат нужни конкретно за Вашия развод е изключително желателно да се свържете с добър бракоразводен адвокат, който след анализ на Вашия случай да изготви списък с необходимите за развода писмени доказателства.

Каква е процедурата при развод по взаимно съгласие?

Първата стъпка е да се свържете с тясно специализиран бракоразводен адвокат, а не с такъв с обща компетентност или специалност например трудово право.

Запишете си час за консултация, на която е желателно да присъстват и двамата съпрузи.След като бъдат уточнение въпросите касаещи споразумението се изготвя проект който следва да бъде одобрен от страните, като през това време те се снабдяват с посочените от адвоката документи.

След като споразумението бъде одобрено изготвеният комплект документи се подписва и входира от Вашия адвокат в съда. След това съдът изпраща на Вашия адвокат призовките за датата на дело, като след като се явите на него и заявите съгласието си да се разведете по взаимно съгласие.

В срок до един месец излиза решението за развод, което можете да получите след заплащане на съответните държавни такси.

Как протича заседанието за развод по взаимно съгласие?

Двамата съпрузи се явяват в съдебната зала, където след като съдията се увери в самоличността им по лични документи задава въпросите: „Съгласни ли са да бъде прекратен техния  брак по взаимно съгласие?“, „Решението за развод  твърдо и непоколебимо ли е“, „Доброволно ли са подписали споразумението и съгласни ли са с последиците му?“.

В хода на съдебно заседание за развод по взаимно съгласие е възможно да бъдат правени корекции на клаузи от споразумението, по които страните са размислили и са се съгласили на нещо различно. 

След утвърдителен отговор от разделящите се съпрузи съдията слага край на устните състезания и адвокатът излага молбата си пред съда да бъде прекратен процесният брак и да бъде постановено решение,  с което се одобрява постигнатото споразумение.

Дължими такси при развод по взаимно съгласие?

Дължимите държавни такси при развод по взаимно съгласие са следните:

25 лева държавна такса за образуване на дело за развод.

По 20 лева държавна такса за всеки от съпрузите за допускане на развода.

Около 10 лева съдебна такса за издаване заверени преписи от решението за развод.

Ако в постановеното решение за развод по взаимно съгласие има и присъдена издръжка се дължи държавна съдебна такса в размер 2 процента от издръжката за три години или по-просто месечната издръжка умножена по 0,72.

Предстои Ви развод по взаимно съгласие и желаете с тази неприятна процедура да бъде ангажиран адвокат с огромен опит в делата за развод, който може да Ви даде освен правен и чисто житейски съвет как да преминете най-безболезнено и бързо през този тежък житейски момент? Тогава се не се колебайте и се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 за насрочване на среща по Вашия проблем.

5/5 - (16 votes)