дело за издръжка на дете без брак

Дело за издръжка на дете без бракДело за издръжка на дете без бракВоденето на дело за издръжка на дете без брак на родителите в последните години е по-често срещаният вариант по причина, че именно фактическото съпружеско съжителство е предпочитаната форма на съжителство

документи-за-развод-по-взаимно-съгласие

Документи за развод по взаимно съгласиеДокументи за развод по взаимно съгласиеЕдин от най-често задаваните въпроси по телефона на всеки един бракоразводен адвокат е какви са необходимите документи за развод по взаимно съгласие. И точно на този въпрос ще отговоря в

roditelski-prava

Родителски права – 7 често задавани въпросаРодителски права – 7 често задавани въпросаВ днешната статия ще отговоря на 7-те най-често задаваните въпроси, които се поставят при водене на дело за родителски права. Въпрос № 1: Колко време продължава дело за родителски права?

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕСПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕЧесто клиентите поставят въпроса какво трябва да съдържа едно споразумение за развод по взаимно съгласие? Всяко споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс задължително съдържа постигнато съгласие по следните въпроси:

Нови правила за публикуване на ГФО 2020-та годинаНови правила за публикуване на ГФО 2020-та годинаСъгласно последните промени в Наредбата за водене, съхранение и достъп до ТР на Република България се въвеждат нови правила за публикуване на ГФО за 2020г.. Считано от 14-ти март 2020-та

Фамилно име при разводФамилно име при разводСемейният кодекс в чл. 51 предвижда, че задължителен въпрос, който следва да бъде включен в споразумение за развод по взаимно съгласие е какво ще бъде носеното от съпругата фамилно име

Невярна декларация на КППНевярна декларация на КППТези дни получих питане на електронната си поща, какви са последиците от подадена невярна декларация на изградените като противоепидемична мярка контролно-пропусквателни пунктове /КПП/ на подстъпите към областните градове? Повод за