Категория: Адвокат наследствено право

АДВОКАТ НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВОАДВОКАТ НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВОᐉ Адвокат Наследствено право. Приемането на наследство от починал родственик нерядко е свързано с редица проблеми. Различните спорове възникващи по повод оспорването на завещанието, разделянето на имуществото, определянето на съответните

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВООТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВООтказ от наследство. Както се знае от правната теория наследството представлява съвкупност от права и задължения на наследодателя. И както позитивите от наследството наследникът може да наследи и неговите негативи.