Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

отказ от наследствоОтказ от наследство. Както се знае от правната теория наследството представлява съвкупност от права и задължения на наследодателя. И както позитивите от наследството наследникът може да наследи и неговите негативи.

В практиката си на адвокат специализиран в областта на наследственото право и изпълнителното производство не веднъж съм виждал как по искане на взискателя съдебният изпълнител конституира като длъжници по изпълнителното дело наследниците на починалия длъжник.

За съжаление преобладаващата част от наследниците не полагат усилия да се запознаят с пълното съдържание на наследствената маса и обикновено се интересуват само от правата, които придобиват.

Моят съвет като адвокат по наследствено право е в случай, че не познаваме отлично финансовите отношения на нашия наследодател да приемаме наследството по опис. В този случай наследниците отговарят за задълженията на починалия само до размера на полученото по опис. Самата процедура не е скъпа и спестява значителни проблеми за в бъдеще.

Въпреки, че съществува като възможност обаче малко хора се възползват от нея и голяма част разбират за задълженията на наследодателя едва когато получат поканата за доброволно изпълнение и съобщението, че са конституирани като длъжници по изпълнителното дело.

Въпреки, че тази ситуация е изключително неприятна за наследниците все още има възможност те да получат защита по изпълнителното дело, която може да се реализира при наличието на определени предпоставки.

На първо място е необходимо наследството да не е прието – с изрично заявление до съда или с действия предполагащи намерение за приемането му.

На второ място е необходимо да се подаде заявление за отказ от наследство до съответния районен съд за вписване в книгата за откази от наследство.

След вписването следва да се поиска удостоверение от съда за отказа, който следва да се изпрати на съответният съдебен изпълнител водещ изпълнителното дело с искане за прекратяване на изпълнителното дело по отношение на отказалите се наследници.

Разбира се при реализацията на този способ за защита на длъжника – наследник има възможност кредиторът да поиска отмяна на отказа, но шансовете му да се добере до успех не са особено големи.

Болшинството кредитори особено ако се касае за сравнително малки суми се отказват от воденето на подобни дела и за това отказът от наследство е един ефективен способ човек да се защити от претенции за дълговете на починал родственик.

Както по-горе споменах обикновено хората се забъркват в проблеми със съдебните изпълнители за задълженията на свои роднини по причина, че не се възползват от услугите на квалифициран адвокат по наследствено право, с който за скромната сума от 20-30 лева за устен съвет да могат да се консултират по въпросите на наследството и съдебното събиране на вземания.

АКО СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ КОНСУЛТАЦИЯ ПО ВЪПРОСИ КАСАЕЩИ НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО И ПРОЦЕДУРАТА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ, А СЕ СВЪРЖЕТЕ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476

5/5 - (4 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията