Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат издръжка Плащане на издръжка от общината

Плащане на издръжка от общината

Издръжка-от-общината„Какъв е редът за плащане на издръжка от общината?“ това е един от най-често задаваните въпроси, които се поставят когато родителят, който е осъден да заплаща съответната парична сума на децата си не извършва такива плащания. В действителност съществува такава възможност за получаване на издръжка, но преди да се стигне до реализирането и следва да се изпълни определена последователност от действия.

Първото действие след спечелването на заведеното дело за издръжка е да се подаде молба за издаване на изпълнителен лист. Сумата за това е 5 лева и аз лично съветвам  клиентите си да не си я спестяват, доколкото дори в момента осъденият родител да е добре настроен и да има желание доброволно да заплаща сумата на която е осъден, то това може в бъдеще да се промени и тогава той следва да бъде принуден да я заплаща. Ако въпреки това не сте направили това още с излизане на решението винаги, когато не получавате плащане можете да поискате изпълнителен лист за присъдената издръжка.

За правна консултация и поемане на дела касаещи проблеми с издръжката на Вашето дете се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на e-mail: lazarbelev@gmail.com за насрочване на дата и час за среща в офиса в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 125-2, ет. 2

Вторият момент, който следва да отчетете за да получите плащане на издръжка от общината е, че следва да образувате изпълнително дело за издръжка пред държавен или частен съдебен изпълнител. След като бъде образувано делото на длъжника се прави пълно имуществено проучване.

Ако бъдат установени имущество или доходи – то това е чудесно и следва да се поиска от съответния съдебен изпълнител да предприеме изпълнителни действия срещу откритото имущество или доходи. Така родителят получава присъдената издръжка по изпълнителното дело и не си създава излишни главоболия.

Какво обаче се случва, ако при проучването на длъжника се установи, че няма нито имущество, нито доходи и дължимите суми за издръжка не могат да бъдат събрани? Тогава взискателят по делото отправя искане за плащане на присъдената издръжка от общината, като това искане се адресира до кмета на съответната община чрез съответния съдебен изпълнител.

След като получи искането за плащане на издръжка от общината съдебния изпълнител съставя констативен протокол за имущественото състояние на длъжника, в който се посочва, че срещу него е образувано изпълнително дело, къде е адресът му и на какъв размер издръжка е осъден.

Ако от протокола ясно е видно, че длъжникът няма доходи и няма имущество върху което да се насочи изпълнението, кметът разпорежда да започне плащане на издръжка от общината. С това обаче задълженията на родителят поискал плащане по този начин не свършват.

За да може да бъде получавана съответната парична сума за издръжка от общината то той следва ежемесечно да попълва и подава в общината декларация за това, че не е получил издръжка за съответния месец. Също така ако родителят води дело за увеличаване на издръжка, то той трябва своевременно да представи нов изпълнителен лист по изпълнителното дело, за да може съдебния изпълнител да информира за това увеличение общината.

На всяко полугодие съдебния изпълнител е длъжен да прави ново проучване дали не са настъпили промени в условията за заплащане на издръжка от общината и да изпраща съответната информация в общината. В случай, че длъжникът започне да заплаща издръжката доброволно или се открие имущество върху което да се насочи изпълнението то плащането на издръжката от общинския бюджет се прекратява.

В наредбата уреждаща плащането на издръжка от общината изрично е записано, че същата се заплаща в размера, по съдебно решение….. и повечето хора спират да четата до тук надявайки се да получат едни прилични доходи на месец. Реалността обаче е доста по-различна.

Във второто изречение на чл. 10, ал. 2 от наредбата изрично се посочва, че този размер не може да бъде по-голям от ежегодно определяния със Закона за държавния бюджет, което пък прави една значително по-ниска сума, от тази по съдебно решение, доколкото си спомням размерът не е коригиран от много и за предходните години беше в размер на 60 лева на месец. Така че, ако очаквате заплащане на издръжката от общината в пълния размер по съдебно решение вероятно ще претърпите горчиво разочарование.

5/5 - (5 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: