Дело за родителски права

Дело за родителски праваВ съвременната българска реалност дело за родителски права се води най-често при прекратяване на изключително модерното напоследък фактическо съпружеско съжителство между родителите.

И докато при двете форми на развод упражняването на родителски права е задължителна част от решението, по при прекратяването на извънбрачните форми на родителско съжителство това не е така. Ако между родителите липсва нагласата да уредят доброволно отношенията си със споразумение по чл. 127 от СК, то следва да се търси съдебна администрация и да се заведе дело за родителски права.

Обикновено искът за упражняване на родителски права се комбинира с исковете за издръжка както за бъдеще време, така и за минало такова. Това е и най-правилният подход доколкото в едно производство се решават преобладаващата част от проблемите възникнали при раздялата на родителите. Естествено между тях може да има други неразбирателства, свързани с имуществото, но те не са предмет на разглеждане в настоящето изложение.

Адвокат Лазар Белев дава правни консултации и поема дела за родителски права в кантората си в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 125-2. За насрочване на дата и час за консултация се обадете на тел. 0876 217 476 или на е-mail: lazarbelev@gmail.com

Логичното и с оглед интересите на детето решение, доколкото все още българското законодателство не позволява споделеното упражняване на родителски права, е при спор те да бъдат предоставени на родителят, който може да осигури и докаже в едно дело за родителски права по-добри условия за отглеждане и възпитание на непълнолетното дете.

Но логиката и справедливостта в едно дело за родителски права отдавна са изместени от практиката, която предоставя в преобладаващата част от случаите детето да бъде предоставяно за отглеждане на майката, която далеч не винаги е родителят с по-добри условия.

Естествено е, когато детето е малко да има нужда от преобладаваща майчина грижа, но същия критерий често съда прехвърля и при по-големи деца, които са много по-привързани към баща си например. И вместо да се прави преценка за всеки конкретен случай съда „на конвейр“ предоставя упражняването на родителски права на майката, което далеч не най-правилното и справедливо решение за всяко дело за упражняване на  родителски права.

За това и тази практика търпи критика както от бащите поставяни в изключително неравностойно положение чрез режима на лични отношения, така и от редица юристи, защото заложеният принцип при решаването на такива казуси съдът да се ръководи от интересите на детето бива заменен от практиката и шаблонните мотиви в решенията.

Малко известен факт е, че задължителната съдебна практика по недопускането на споделените родителски права от съдилищата се базира на решения на Върховния касационен съд с повече от 40 годишна давност, писани при едни други обществени отношения и тотално недържащи сметка за това, че семейните отношения и родителството в момента се развиват по коренно различен начин и се нуждаят от нова регламентация и нови по-съвременни и отговарящи на реалността решения.

Вероятно в един бъдещ момент ще станем свидетели на промени в законодателството и нови тълкувателни решения, но до тогава не особено правилната практика с решения по дела за родителски права да се предоставя упражняването им на майката ще продължи.

Неминуемо при едно дело за родителски права следва да се определи и режим на лични отношения с бащата. Като специализиран адвокат в областта на семейно правните отношения винаги съветвам страните да преговарят и да постигнат съгласие, с което да осигурят максимално широк режим на другия родител, за да има детето доколкото е възможно в подобна ситуация най-пълноценен контакт с него.

За съжаление често ставам свидетел и на изключително грозната практика режимът на лични отношения, да се използва като средство за натиск и отмъщение основно от майките, които не осъзнават, че така вредят най-вече на детето си.

Естествено в практиката си имам и тежки случаи на домашно насилие, жени с години били жертви на психически и физически тормоз и в такива случаи считам, а и в повечето случаи съдът се съгласява с мен, че максимално ограничен режим на лични отношения е оправдан предвид сложността на отношенията.

Но ако причините за раздялата е далеч по-често срещаното очуждаване в резултат на появяване на други партньори, охладняване в резултат на живот и работа в чужбина и други чисто битови фактори, то следва да се предприемат всички усилия макар и стартирало като спорно производство едно такова дело за родителски права да се трансформира в споразумение, одобрявано от съда.

advokatВ случай, че ви се налага да водите дело за родителски права се свържете с адвокат Лазар Белев на телефон 0876 217 476, или на електронната поща lazarbelev@gmail.com за консултация и процесуално представителство пред съда във връзка с проблемите налагащи съдебно регулиране на отношенията родители – деца.

Ползвайки услугите на адвокат Лазар Белев можете да разчитате, че с проблемите Ви свързани с упражняването на родителски права ще се ангажира специалист с богат опит в тази област, който ще защити в най-пълна степен Вашите и на децата Ви интереси.

4.9/5 - (14 votes)