АДВОКАТ СЕМЕЙНО ПРАВО

Адвокат семейно правоАдвокат Лазар Белев оказва всестранна юридическа помощ в областта на семейното право и притежава значителен опит по целия спектър от семейно-правни казуси касаещи спорове относно прекратяването на брака, родителските права, подялбата на общото имущество и други съпътстващи семейните отношения въпроси.

Ръководейки се от богатия си опит на адвокат знам, че голяма част от проблемите между членовете в едно семейство могат да бъдат разрешени по пътя на преговори и с консултации и на двете страни, които да помогнат изключвайки емоционалния елемент да се постигне взаимоизгодна договореност или да се изработи план за действие свързан с изглаждане на противоречията между съпрузите.

За какво ни е нужен адвокат по семейно право?

На практика често се случва така, че съпрузите се налага да решават, не само дребни битови спънки в техния живот, но и сериозни юридически проблеми налагащи използването на високо квалифицирана адвокатска помощ.

Разводите, подялбата на имуществото което е съпружеска имуществена общност /СИО/, въпросите за наследяването и т.н. са въпроси, по които помощта на един добър адвокат по семейно право е просто незаменима.

Помислете сами: по времето, когато трае един тежък бракоразводен процес или пък имате починал близък едва ли сте в състояние, а и със сигурност не бихте искали да се натоварвате с допълнителни негативни емоции, които да усложнят и без това като правило сложното и изискващо бистър ум положение.

И ако в този момент имате до себе си един добър адвокат в областта на семейното право то той ще вземе върху себе си решаването на юридическите въпроси оставяйки на клиентите време да се успокоят и разберат, че въпреки тежкото житейско положение от него има изход.

Адвокат Лазар Белев дава правни консултации и се ангажира с дела от областта на семейното право в кантората си в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 125-2, ет. 2. За насрочване на дата и час за среща се обадете на тел. 0876 217 476 или на електронна поща lazarbelev@gmail.com

По такъв начин услугите на добрия семеен адвокат не са някаква прищявка, ненужен разход или раскош, а способ да спестите на себе си и своите близки време, стрес а често и пари.

Още повече, че по някои въпроси свързани със семейни отношения адвокатската помощ е просто необходима, например при решаването на въпроса при кого ще останат да живеят децата след развод.

Ако родителите нямат единомислие по този въпрос без съдействието на квалифициран и опитен бракоразводен адвокат просто няма как да бъде постигнато съгласие, което да спести излишен стрес и на родителите, и на детето.

Услугите на добрия адвокат по семейно право са необходими и тогава когато съпрузите не могат самостоятелно да решат възникнал между тях конфликт касаещ лични или имотни правоотношения.

Ако ситуацията е излязла от контрол и е придобила необратим характер, незаменима помощ ще окаже именно семейния адвокат, който по достъпен начин ще даде на своя доверител оценка на неговата позиция и пътищата за действие, които ако не позволяват положителен резултат, поне биха минимизирали загубите.

Когато даден адвокат по семейно право е истински професионалист той винаги и на първо място се стреми да създаде условия за мирно уреждане на въпросите между спорещите членове на семейството и едва когато бъдат изчерпани всички варианти за това да отнесе спорната ситуация пред компетентния съд.

Именно тази нагласа за преговори отличава добрия юрист по семейно-правни казуси от повечето други адвокати, които са настроени като правило изключително войнствено и агресивно и често именно по тази причина вкарват своите клиенти в безсмислени, изтощителни и разбиващи отношенията в семейството конфликти.

Споровете свързани със семейно право имат своята специфика, доколкото в тях емоциите са почти задължителен спътник, често има болка, страдание, агресия, невъздържаност, която се проявява между хора дълго време живели заедно много по-остро, отколкото към други хора.

Разводът, издръжката, спорът за родителски права са тежки изпитания за психиката на страните и именно адвокатът по семейно право е човекът, който следва да се нагърби както с юридическата страна на проблемите, но следва и да окаже и психологическа помощ в тези нелеки ситуации.

Защото по въпросите на семейното право юридическата част е едва половината от това, което определя един юрист като професионалист. Другата половина е разбирането, съчувствието, способността да може да изслушва и да дава както правни, така и житейски съвети.

Аз, като специализиран бракоразводен адвокат, а преди това и като юрисконсулт вече повече от 15 години се занимавам с различните аспекти на семейно-правните проблеми от развода, през личните и имуществените последици от него, до въпроси касаещи домашно насилие и наследствени отношения.

За това и смея да твърдя, че имам необходимият опит, за да провеждам възложените от моите доверители прекратявания на бракове максимално бързо, да консултирам по всеки един правен, а често и личен, поставен от ситуацията въпрос преди, по време и след развод.

Предвид опита, който притежавам моите клиенти могат да разчитат, че ще извърша правилно и в срок пълния обем от техническа и юридическа работа, от консултацията преди процеса, до получаването на окончателното семейно решение.

В случай, че се нуждаете от правна консултация или процесуално представителство по казус от областта на семейното право можете да се свършете с адвокат Лазар Белев и да запишете час за консултация на тел. 0876 217 476.

5/5 - (5 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията