Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат Юрисконсулт или адвокат?

Юрисконсулт или адвокат?

Професия адвокатПроизводството на юристи от българските университети чувствително надвишава нуждите на пазара. По тази причина именно в близко бъдеще за тези млади специалисти ще има чувствително по-големи проблеми пред професионалната реализация отколкото пред другите специалисти. От друга страна пък се наблюдава засилено търсене на високо подготвени юристи с опит, който глад се задоволява от частния адвокатски сектор. Но какви са алтернативите пред току що напусналия роден ВУЗ магистър по право?

Много от големите и средните фирми у нас предпочитат да имат собствен юридически отдел с щатни юрисконсулти, но изискванията са за опит минимум 2 години. Съществува дефицит на юристи специализирани в дадена правна сфера, като строителството, недвижимите имоти и договорните отношения. Една от най-търсените специализации е юрист по корпоративно право, решаващ въпросите с комуникацията между своя работодател и държавните органи, като този специалист има своето място в корпоративната структура на едно ниво с мениджърите от средно и висше управленско ниво. Естествено ако знанията и уменията му го позволяват.

Щатните юрисконсулти имат предимството да са запознати в детайли с конкретната правна сфера, в която развива дейност работодателя  и в решаването на текущи въпроси свързани с дейността. Те контролират дейността по сключване на договори, водене на документи, юридическо контрол над сключваните сделки, набавянето на документи, водене на съдебни процеси характерни за дейността. Плюсовете на щатния юрист са, че в кръга на служебните му задължения е да изпълни задачата, докато един адвокат или адвокатска кантора може да откаже да поеме случай поради конфликт на интереси например.

Въпреки тази им специализация обаче, юрисконсултите имат и ограничението да работят в конкретна правна сфера и опитът, който са натрупали не им позволява да водят ефективно сложни дела, като разбира се от това правило има и изключения. Въпреки това при дела с голяма правна и фактическа сложност по-сигурният и оправдан вариант е да се заложи на сътрудничеството на юрисконсулта с външен адвокат или кантора. Колкото и добре да се познава работата на една фирма винаги в нея има сектори в които юрисконсултът не е достатъчно вещ. Ако дадена адвокатска кантора реши да поеме правното обслужване на даден бизнес тя щя трябва да отдели не малко време за да се запознае в детайли с него, за да може да гарантира качеството на предлаганите от нея юридически услуги. И тук също така би бил полезен щатния юрисконсулт, който да въведе колегите си в тънкостите на съответната дейност.

Както вече споменахме тясната специализация има и своите минуси – юрисконсултът не може да бъде специалист във всички области на правото. За да бъде той максимално ефективен му е нужна практика, която няма как да бъде придобита при работата с ежедневните, еднообразни и до болка познати му проблеми. В родната действителност за много предприятие икономически не е обосновано да поддържат в състава си щатен юрист просто защото обемите на работа и възможните проблеми не го позволяват. В тези предприятия много по-евтин вариант е ползването на външни адвокатски услуги, под формата на абонаментно обслужване.

5/5 - (3 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията