Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Събиране на вземания Защита от колекторски фирми

Защита от колекторски фирми

защита от колекторски фирмиНапоследък темата защита от колекторски фирми доби голяма популярност, предвид наличието на всевъзможни стари задължения сред населението. Основните задължения, по които частните събирачи на дългове безпокоят гражданите са такива към мобилните оператори, както и такива по неплатени вноски за лизинг.

Двата варианта, за да получите обаждане от колекторска фирма или лично посещение /по-рядко срещано/ са или задължението Ви да е продадено, или кредиторът /мобилен оператор, лизингово дружество и т.н./ да е упълномощило дадена компания за събиране на дългове да я представлява пред длъжника.

Ако Ви притесняват от колекторска фирма, получили сте покана от съдебен изпълнител или документи от съд, че срещу вас има образувано дело от някой от многобройните събирачи на вземания не се колебайте и се обадете за правна консултация по Вашия казус на адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476. Цена на консултация по телефон или имейл 30 лв., преведени авансово или 30 лв. на място в кантората.

И така получавате обаждане от колекторската фирма. Как да процедирате по-нататък?

Възможно най-скоро след обаждането следва да разберете от къде произтича задължението Ви и кога е бил падежът му. Това е от съществено значение, за да се определи дали не е изтекла погасителна давност, която да прави така, че кредиторът няма право да иска изпълнение.

Това е и най-често срещаното основание длъжниците да възразяват, че не дължат така исканите им плащания. Естествено отлично знаещи това слабо място на дълговете от фирмите за събиране на вземания всячески се стараят да не предоставят тази информация. Ако гражданинът е страхлив и лековерен, той обикновено посещава офиса на дадената колекторска фирма, „връзва“ се на заплахите за съд, съдия-изпълнител, разходи и прочие психологически трикове и подписва документи, с които често подновяват задълженията си.

За това и за да си спестят плащането на немалки парични суми по стари задължения с натрупани наказателни и законови лихви правилният подход е преди да се подписва каквото и да е, да се консултира казуса с адвокат, имащ опит в случаи изискващи защита от колекторски фирми.

Задължително запишете телефона и името на лицето, което се свързва с Вас. Това ще помогне на Вашия адвокат да установи контакт и позицията на човек знаещ правата и на двете страни за прецени какви са позициите на страните по случая.

С какво може да помогне адвокатът за защита от колекторски фирми?

Адвокатът специализиран в защита на клиентите срещу колекторски фирми има специализирани правни познания по въпросите на изискумостта на задълженията, сроковете, в които те се дължат и давностните срокове, след които правата на кредиторите да търсят плащане са погасени. Материята е толкова специфична и съвсем не лека, с разнообразна съдебна практика, която не е по силата на обикновения гражданин.

За да се прецени правилно има ли право или не дадената колекторска фирма да търси плащане следва да се анализира целия казус и да се преценят редица фактори,  което е юридическа дейност с която могат да се справят само специалисти. Естествено гражданинът може да реши да си спести парите за правна консултация /които съвсем не са много на фона на масово търсените задължения от няколкостотин до няколко хиляди лева и в зависимост от обема на работа могат да варират в диапазона 60-100 лева/ и да плати пари, които е могъл да спести.

Това е личен избор на гражданина, но подобен подход към юридическите проблеми с колекторски фирми е ясен показател за овчедушие, ниска правна култура и не на последно място на изключително глупавото виждане, че от адвокатите няма никакъв смисъл само ще се дадат едни пари допълнително.

Получавате покана за доброволно изпълнение от частен съдебен изпълнител с взискател колекторска фирма? Какви са вариантите?

След като не сте разбрали за заповедното производство, то най-вероятно същото е образувано срещу Вас по чл. 417, често на база запис на заповед. Отново преди гражданинът да започне с глупавите, безсмислени, ниско продуктивни опити да оправи положението, във възможно най-кратки срокове следва да издири каквито документи има по случая в къщи и заедно с поканата да посети адвокат като обясни какво си спомня с максимални подробности за съответния случай.

Получавате съобщение за образувано заповедно производство с взискател колекторска фирма, с която никога не сте имали отношения?

Отново по най-бързия начин се отива при адвокат, който да прецени има ли смисъл да се възразява, да съобрази има ли или не изтекла давност, осъществена ли е съгласно всички законови изисквания цесията /прехвърлянето/ на задължението от стария кредитор към колекторската фирма.

В случай, че има възможност да се възразява и шанс заповедта за изпълнение да бъда обезсилена следва да се подготви възражение, а в случай на действия от страна на компанията за събиране на дългове и защита срещу установителните искове, които те евентуално ще заведат. Всичко това следва да бъде извършено в съответна форма и срокове, за спазването на които отговаря Вашия адвокат.

Вместо заключение.

Фирмите за събиране на дългове, особено когато става въпрос за стари задължения разчитат на примиреността, заниженото желание на борба, страха, психическото давление, дупките в нормативната база позволяващи осъждане на човек, без той да разбере.

Срещу всички тези похвати и възможности на събирачите на вземания българският гражданин може да се бори с решителност и добър адвокат със специалност защита от колекторски фирми.

В случай, че сте получили обаждане, съобщение за образувано заповедно производство или покана от съдебен изпълнител и срещу Вас стои колекторска фирма се обърнете незабавно за правна консултация и защита към адвокат, който има опит в съдебните разбирателства с частните събирачи на дългове.

Ако желаете да получите защита от колекторски фирми, да не плащате суми, които не дължите и да не сте жертва на непрекъснатия телефонен тормоз от страна на събирачите на вземания веднага след като бъдете потърсени се свържете за консултация по Вашия проблем с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или е-mail: lazarbelv@gmail.com. Така ще получите гарантирано най-точната и правилна информация по Вашия казус, с която да си спестите много нерви, време и пари.

С част от  практиката ми по защита на граждани срещу колекторски фирми можете да се запознаете в следните съдебни актове:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ по ГР. Д. № 1014/2014г. на РС – Велинград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 150/2015г. по ГР. Д. № 1013/2014г. на РС – Велинград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по ГР.Д. № 459/2015г. на РС – Велинград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 294/2016г. по  ЧГД № 1173/2015г. на РС – Велинград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 138/2017г. по ЧГД № 1083/2016г. на РС – Велинград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 361/2017г. по ЧГД № 1744/2011г. на РС-Велинград

4.8/5 - (5 votes)

One thought on “Защита от колекторски фирми”

Оставете коментар или въпрос под статията