ОТКАЗ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО

Отказ публикуване ГФОЕдна от често срещаните дейности с които се ангажират адвокатите е публикуването на годишните финансови отчети /ГФО/ на фирмите в Търговския регистър.

Спецификата на тази дейност – скучно, еднообразно скениране и качване в ТР, в съчетание с прекрасната българска черта всичко да се прави в последния момент води до това, че не е изключено да бъде пропуснато качването на някой документ или да не бъде забелязана грешка при попълването му.

В такъв случай и резонно се получава отказ за публикуване на ГФО от страна на Търговския регистър.

Доколкото ГФО се публикуват главно от адвокати, но се съставят от счетоводители, от значение за безпроблемното приемане на отчетите в търговския регистър е стриктното спазване на процедурата и правилно попълнената документация.

Проблемите обаче се случват когато на един адвокат му се струпат няколко десетки или стотици годишни финансови отчети и това става обикновено около 10 дни преди крайния срок – 30 юни.

Тогава просто се скенира и се качва на конвейр, без да се вниква в съдържанието на документите и от там се случват и пропуските. Тогава естествено се увеличават и рисковете за получаване на отказ за публикуване на ГФО.

Изводът който се налага от самосебе си е, че най-правилно би било да не се чака последния момент, а да се започне изготвянето на годишните финансови отчети от началото на годината и същите да бъдат подавани поетапно към адвокатът, който ще ги публикува в търговския регистър.

Но, това остава само в сферата на добрите пожелания, доколкото просто противоречи на манталитета за изчакване на последния момент както от страна на фирмите така и от страна на счетоводителите.

Но какво все пак може да се направи ако след публикуването бъде постановен отказ за обявяване на ГФО поради някаква грешка?

Много хора, които не използват адвокатски услуги, които не са го правили преди и които не познават законовите разпоредби касаещи дейността на Търговския регистър откровено се паникьосват при получаване на отказ и започват да си представяте веднага глоби и др. подобни неприятности.

А всъщност има съвсем лесна, проста и относително бърза възможност пропуските, които са  допуснати да бъдат отстранени и тя е в 7-дневен срок от получаването на отказ за публикуване на ГФО да се подаде отново Заявление Г2 с отстранени нередовности. 

Тази възможност е дадена в чл. 94 от НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР и е вариант, от който търговците следва да се възползват, за да бъдат спестени немалките глоби и имуществени санкции по ЗТР.

отказ от публикуване на ГФОВ случай, че се нуждаете от бързо, качествено и безпроблемно публикуване на Вашите годишни финансови отчети и не желаете да получите отказ за публикуване на ГФО с всички съпътстващи това загуби на време и пари можете да използвате услугите на адвокат Лазар Белев като за подробности се обадете на тел. 0876 217 476