Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат търговско право ОТКАЗ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО

ОТКАЗ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО

Отказ публикуване ГФОЕдна от често срещаните дейности с които се ангажират адвокатите е публикуването на годишните финансови отчети /ГФО/ на фирмите в Търговския регистър.

Спецификата на тази дейност – скучно, еднообразно скениране и качване в ТР, в съчетание с прекрасната българска черта всичко да се прави в последния момент води до това, че не е изключено да бъде пропуснато качването на някой документ или да не бъде забелязана грешка при попълването му.

В такъв случай и резонно се получава отказ за публикуване на ГФО от страна на Търговския регистър.

Доколкото ГФО се публикуват главно от адвокати, но се съставят от счетоводители, от значение за безпроблемното приемане на отчетите в търговския регистър е стриктното спазване на процедурата и правилно попълнената документация.

Проблемите обаче се случват когато на един адвокат му се струпат няколко десетки или стотици годишни финансови отчети и това става обикновено около 10 дни преди крайния срок – 30 юни.

Тогава просто се скенира и се качва на конвейр, без да се вниква в съдържанието на документите и от там се случват и пропуските. Тогава естествено се увеличават и рисковете за получаване на отказ за публикуване на ГФО.

Изводът който се налага от самосебе си е, че най-правилно би било да не се чака последния момент, а да се започне изготвянето на годишните финансови отчети от началото на годината и същите да бъдат подавани поетапно към адвокатът, който ще ги публикува в търговския регистър.

Но, това остава само в сферата на добрите пожелания, доколкото просто противоречи на манталитета за изчакване на последния момент както от страна на фирмите така и от страна на счетоводителите.

Но какво все пак може да се направи ако след публикуването бъде постановен отказ за обявяване на ГФО поради някаква грешка?

Много хора, които не използват адвокатски услуги, които не са го правили преди и които не познават законовите разпоредби касаещи дейността на Търговския регистър откровено се паникьосват при получаване на отказ и започват да си представяте веднага глоби и др. подобни неприятности.

А всъщност има съвсем лесна, проста и относително бърза възможност пропуските, които са  допуснати да бъдат отстранени и тя е в 7-дневен срок от получаването на отказ за публикуване на ГФО да се подаде отново Заявление Г2 с отстранени нередовности. 

Тази възможност е дадена в чл. 94 от НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР и е вариант, от който търговците следва да се възползват, за да бъдат спестени немалките глоби и имуществени санкции по ЗТР.

отказ от публикуване на ГФОВ случай, че се нуждаете от бързо, качествено и безпроблемно публикуване на Вашите годишни финансови отчети и не желаете да получите отказ за публикуване на ГФО с всички съпътстващи това загуби на време и пари можете да използвате услугите на адвокат Лазар Белев като за подробности се обадете на тел. 0876 217 476

5/5 - (6 votes)

7 thoughts on “ОТКАЗ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО”

 1. Дружеството ни получи отказ за обявяване на отчет. Отказът не е поради нередовност на документите, които следва да съпровождат публикувания ГФО, нито на нередовност на самия ГФО. Отказът е поради несъответствие на заявителя и носитела на електронния подпис. Поради това (както е вписано и в отказа) пропускът не подлежи на „саниране“. Смятаме да подадем ново заявление за публикуване на ГФО. Необходимо ли е ново общо събрание, което да вземе това решение, или ГФО следва да се заяви за обявяване със стария протокол от Общо събрание?

  1. Здравейте, за да подадете отново за публикуване ГФО – то на фирмата не е необходимо да се свиква ново събрание на съдружниците и да се съставя нов протокол, може да се направи със старите документи, като съответно бъде подадено от надлежно упълномощен за това заявител.

   1. Чудя се обаче, дали трябва да се плати повторна таксата за публикуване, след като ще подам заявлението отново. Както и, дали може с едно заявление да се подават повече от един ГФО накуп за обявяване.

    1. Задължително трябва да се плати нова такса за публикуване на ГФО, като няма пречка да бъдат подадени ГФО за няколко години с едно заявление.

 2. Благодаря, че споделихте това. Трябва ли да се обжалва отказа или е достатъчно подаването на ново Г2?

  1. Не си губете времето с обжалване.
   Просто подайте ново заявление Г2 с отсранени нередовности в подадените документи за публикуване на ГФО.

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: