Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

АДВОКАТ НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

адвокат наследствено правоАдвокат Наследствено право. Приемането на наследство от починал родственик нерядко е свързано с редица проблеми. Различните спорове възникващи по повод оспорването на завещанието, разделянето на имуществото, определянето на съответните части често не могат да бъдат разрешени без да се прибегне до помощта на добър ᐉ адвокат по наследствено право. Това е свързано с редица причини.

На първо място чисто психологически често наследниците са в особено състояние на духа след смъртта на своя близък и нямат желание да се борят, за това, което той им е оставил.

Самата мисъл в такъв момент, че ще се наложи участие в съдебен спор често кара хората да действат ирационално и да предприемат действия, които в последствие могат да се обърнат в тяхна вреда или пък просто да не предприемат нищо.

В такива ситуации добрият адвокат по наследствено право може да бъда безпристрастният медиатор, който да проведе преговорите между наследниците.

Малко от клиентите оценяват фактът, че събирането на необходимите документи и информация за завеждането на един бъдещ спор е отнемаща много време задача, която не винаги е по силите на наследника.

Не всеки обикновен човек също така има възможността правилно да състави необходимите процесуални документи и да ги подаде в точното място и срок.

Както многократно е доказвано на практика от правилно построената юридическа защита и подкрепящите я доказателства зависи в огромна степен изхода на делото.

За това и най-рационално и мъдро е да се обърнете при подобни проблеми към професионален адвокат, който да контролира и ръководи хода на процеса.

Защо е наложително при спорове за наследство да се обърнем към адвокат по наследствено право?

На първо място адвокатите имат редица права дадени им от закона и спомагащи за бързото снабдяване с информация и документи пред всякакви държавни органи.

Държавните органи са длъжни да оказват съдействие на адвоката по въпроси свързани с професионалната му дейност.

Събирането именно на доказателства за провеждане на бъдещият процес е един от най-важните етапи. Съгласно българският ГПК тежестта на доказване лежи върху страните. За това и към такива въпроси трябва да се подхожда с особено внимание.

В практиката си не рядко виждам как при ясна юридическа позиция не се събира пълния обем доказателства, които от своя страна водят до решение на съда, което е неправилно и незаконосъобразно и се налага изправянето му на следваща инстанция.

С какво може да ни бъде полезен един адвокат специалист по наследствено право?

На първо място с правна консултация по засягащите гражданина въпроси на наследството. Винаги помощта от адвокат започва с устна консултация даваща посоката на по-нататъшните действия.

Точното и подробно излагане на фактите и обстоятелствата е от огромно значение за определяне на същността на проблема, а разбраният проблем е наполовина решен проблем.

Освен това адвокатът по наследствено право след анализ на документите и другите доказателства може да предложи варианти за съдебно или извънсъдебно разрешаване на проблема.

След анализ на проблема се определят доказателствата, които са необходими за защита на избраната линия на защита и приложимото законодателство.

Помощта от адвокат специализиран по наследствено – правните спорове може да има разнообразни форми, които е трудно да бъдат изброени в настоящата статия.

За това и най-правилният подход е да се срещнете с избраният от Вас юрист и да получите юридическа консултация, след която ако се налага да сключите и договор за правна защита и съдействие.

Адвокат по наследствено правоВ случай, че се нуждаете от добър адвокат в областта на наследственото право можете да се обърнете към адвокат Лазар Белев за юридическа консултация или процесуални представителство по наследствено-правни казуси от всякакво естество. За целта се свържете с кантората на телефона или електронната поща дадени в секцията КОНТАКТИ на сайта.

4.6/5 - (5 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията