Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат административно право Какво да правим при проверка от административни органи?

Какво да правим при проверка от административни органи?

проверкаЗа голяма част от бизнеса в България проверката от различни оправомощени административни органи далеч не е най-приятното изживяване. Но рано или късно всеки един предприемач бива посетен от данъчни, Инспекция по труда, Комисия за защита на потребителите, ХЕИ, Комисия за финансов надзор и т.н. Какво да правим когато се стигне до подобна ситуация? Как да се държим и какво в никакъв случай да не правим?

Разбира се най-правилното в такава ситуация би било предварително да сме водили разговор с адвокат, който да може да реагира бързо на създалата се ситуация и да даде своевременен и точен правен съвет относно поведението, което следва да предприемем по отношение на проверяващите органи. Не е необходимо този адвокат да бъде на абонамент, а е напълно достатъчно да е поел ангажимент към Вас, в случай на такова събитие да окаже необходимата помощ.

За съжаление обаче преобладаващата част от хората занимаващи се с бизнес пренебрегват възможността да бъдат проверявани и реагират със закъснение, когато проверката вече е започнала, а нямат адвокат под ръка и този специалист се включва едва на по-късен етап, когато проверката е завършила с акт за установено административно нарушение. Подобно отношение към тази проблематика говори най-малкото за подценяване на ефекта от този вид административно наказателна дейност върху бизнеса. Когато нямате под ръка подходящ юрист най-важното е да запазите спокойствие. Дори да Ви се струва, че всичко е свършило, че нямате изход и, че бизнесът Ви е близо до тоталния си фалит не се поддавайте на негативизма. Винаги има шанс нещата да се обърнат във Ваша полза.

Винаги е полезно да се разгледат по-подробно документите за легитимация, предоставяни Ви от проверяващите. Необходимо е на първо място да се разбере въз основа на кой точно нормативен документ ще се проведе проверката и дали конкретно тези органи имат правомощията да извършат проверка на съответната дейност. Така например не е в правомощията на служителите на НАП да проверяват годността на хранителните стоки в един специализиран за това магазин. Добре е проверяваните да разбират, че проверката е строго регламентирана. Всяко действие на проверяващите органи е детайлно отразено в закон или подзаконов акт и с една бърза справка за правомощията можете лесно да се ориентирате дали конкретното действие на проверяващия орган е в съответствие с правото или е превишаване на правата му.

Често при проверките се изискват документи. Всяка една проверка започва с оглед и изискване на конкретни документи. Задължително първо проверете има ли право конкретният проверяващ орган да изисква точно тези документи. Никога не давайте други документи освен тези, които са Ви поискани. Не са рядкост случаите в практиката ми, когато клиент е бил глобен на база документ, който е бил неизряден и не е бил поискан от проверяващите, а е бил приложен по собствено усмотрение. Още повече излишните документи не рядко в още по-силна степен показват дадено несъответствие на развиваната дейност със законовите разпоредби, които я регулират. Не си създавайте сами излишни проблеми.

Моят съвет към всеки един сериозно решил да се занимава с бизнес предприемач е да се потърси превантивно адвокатска помощ по отношение синхронизирането на дейността с действащото законодателство, да се уговори предварително помощ от адвокат в случай на проверка и да не се разчита на уж добронамерените съвети и искания на проверяващите органи. Помнете те не са ваши приятели, а единствено хора имащи за цел да изпълнят дадена норма от глоби в полза на държавата.

5/5 - (4 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията