Етикет: адвокатСподеленото упражняване на родителски права, добило гражданственост като споделено родителство е сравнително нова практика по уреждане на отношенията относно роденитеИск за издръжка за минало време най-често се предявява, когато се прекратява фактическо съпружеско съжителство от което има родени деца,Един от най-често срещаните в практиката казуси, по които работят адвокатите специализирани по семейно-правни въпроси са тези свързани с увеличаване

дело за издръжка на дете


В днешната статия ще отговоря на най-често задаваните ми въпроси по отношение издръжката, или поне ще обясня, защо е трудноЕдна любима техника на фирмите за събиране на вземания по закупените от тях дългове е да образуват срещу длъжниците заповедниВъв връзка с усложнената икономическа обстановка в България през последните години остро започват да стоят въпросите по връщането на кредиторитеВсе по разпространеното в България фактическо съпружеско съжителство, като форма на семейни отношения, води неминуемо и до раздели, след които