Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат семейно право Дело за родителски права без брак

Дело за родителски права без брак

дело за родителски права без брак

Дело за родителски права без брак се води винаги, когато двама родители прекратяват връзката си и имат несъгласие по въпросите касаещи родителската отговорност относно деца, които са родени от фактическото съпружеско съжителство. Малко известен на обществото факт е, че болшинството деца в България се раждат именно в семейства, които не са сключили брак.

И тази тенденция няма изгледи да се пречупи в следващите години, доколкото все повече двойки отричат брачния съюз като форма на съществуване на семейството. Това и предопределя, че в бъдеще делът на делата за родителски права без брак пред районните съдилища само ще расте.

Кои са въпросите, които следва да се уредят при дело за родителски права без брак?

Първият въпрос е: Кой от родителите ще упражнява родителските права? На практика това означава кой от родителите през по-голямата част от времето ще се грижи за контрола и възпитанието на детето.

Вторият въпрос е: Къде ще бъде местоживеенето на децата? Често при буквално прочитане на закона се смята, че местоживеенето е точен административен адрес и дори тази постановка се приема от някои съдии. В няколко члена от семейния кодекс засягащи местоживеенето обаче се прима, че определянето на местоживеенето не следва да се определя като точен адрес, а като задължение с кого от двамата родители ще живее детето.

Третият въпрос е: Какъв ще бъде режимът на лични отношения на родителят, който няма да упражнява родителски права с детето /или децата/? Този въпрос е сред на най-конфликтните между родителите и за това е добре да не се дискутира от хора без опит, а да се консултира с опитен в семейното право адвокат, който да даде варианти на двамата родители, които са реалистични, а не прочетени в bg-mama.

Четвъртият въпрос e: Какъв ще бъде размерът на издръжката заплащана от родителите? Да, правилно прочетохте – от родителите /множествено число/. Много често основно дамите не са запознати с момента, че издръжка на децата се дължи от двамата родители. Тоест общият месечен разход за детето следва да се раздели на 2 и да се получи приблизително точния размер на издръжката.

Двамата родители могат да уредят доброволно тези си отношения посредством споразумение по чл. 127, ал. 1 от Семейния кодекс. Когато обаче липсва единомислие уреждането на въпросите следва да се случи посредством воденето на дело за родителски права без брак с основание чл. 127, ал. 2 от СК.

Винаги е по-добре конфликтите касаещи родителски права без брак да бъдат уреждани доброволно и чрез преговори с възможно най-малко ангажиране на чувства, които по-скоро пречат. Задължително условие за бързото, лесно и безконфиликно разрешаване на проблема е ангажирането на профилиран адвокат, който да свърши качествено работата.

Обезателно условие е в процеса на договаряне да участват само страните и техните процесуални представители. Изключително нежелателно е включването в процеса на близки и роднини, които първо нямат необходимия опит и разбиране за ситуацията и второ са излишно емоционално ангажирани и пречат на процеса по споразумяване.

Отговорите на още въроси касащи родителските права можете да откриете в статията   –   „Родителски права – 7 често задавани въпроса“

бракоразводен адвокат софия

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ КАСАЕЩИ ДЕЛО ЗА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА БЕЗ БРАК ЗАПИШЕТЕ ДАТА И ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476

5/5 - (6 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията