Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат издръжка Издръжка на дете при развод

Издръжка на дете при развод

издръжка на дете при развод

Какъв ще бъде размерът на дължимата от родителя издръжка на дете при развод е основен и задължителен въпрос при всяко прекратяване на брака. За да отговорим обаче на този въпрос следва да разгледаме различните хипотези на развод – по взаимно съгласие и по исков ред.

Издръжка на дете при развод по взаимно съгласие

Когато разделящите се съпрузи прекратяват брака си със споразумение те уговарят и размер на издръжка на децата след развода. Това те правят на база разговори, самостоятелно или с помощта на адвокат, в които се споразумяват за нейния разме

Издръжка на дете при развод по исков ред

При развод по исков ред, каквито за съжаление са повечето през последните две години, родителят, който претендира родителските права следва да предяви иск и по отношение на издръжката за непълнолетните или малолетни деца. В този случай колко ще е издръжката на детето при развод ще определи съда на база събраните по делото доказателства.

Във връзка с горните две хипотези най-често задаваният въпрос от клиентите е „Как се изчислява издръжката на дете при развод?“

Когато родителите имат съгласие по този въпрос, за да определят справедлив размер на алиментните задължения те събират месечните разходи за храна, дрехи, обувки и образование, разделят ги на две и се получава приблизително справедливия размер на необходимата за детето или децата месечна сума. Тук изрично ще подчертая, че дължимата за детето издръжка се дължи и от двамата родители – факт, който често нежната половина от човечеството разбира едва при консултация с бракоразводен адвокат.

Разбира се, съществува и възможност при определяне на това колко ще бъде издръжката на дете след развод единият родител,  обикновено този със значително по-високите доходи, да поеме по-голям дял от месечните разходи. Но както посочихме, това е по индивидуална уговорка между родителите и всеки договорен размер е различен за всяка отделна двойка и зависи от общата им воля да направят най-доброто за техните деца.

Как се определя издръжката на дете при развод по исков ред?

При разводът по исков ред за определяне на издръжката на децата се оценяват два основни елемента – какъв е паричният еквивалент за покриване на месечните им нужди и какви са възможностите на родителите да задоволят тези нужди. Всеки от тези два елемента следва да бъде доказан в производството с писмени доказателства или свидетели, които да ги установяват. На тяхна база съдията взема решение колко ще бъде размерът на издръжката при развода.

Тук следва да се има предвид, че няма единни правила, какво решение ще вземе съдията, доколкото всеки един от слугите на Темида има субективна представа за справедливия размер за издръжка на децата след развод. За това и имаме такива разлики в размера на присъжданата издръжка при сходни условия дори сред съдиите в един и същи съд.

ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ КАКЪВ Е НОРМАЛНИЯТ И СПРАВЕДЛИВ РАЗМЕР НА ИЗДРЪЖКАТА ЗА ДЕТЕ ПРИ РАЗВОД ЗАПИШЕТЕ ДАТА И ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476.

5/5 - (3 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията