Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Бракоразводен адвокат ДЕЛО ЗА РАЗВОД – често задавани въпроси

ДЕЛО ЗА РАЗВОД – често задавани въпроси

дело за развод

Всяко дело за развод поставя пред разделящите се съпрузи въпроси, на които те трябва да получат отговор, за да могат да преминат през тази процедура максимално бързо и без излишен стрес.

Възможен ли е развод, когато единият не иска?

Да, за това съществува процедурата развод по исков ред, която е предвидена именно за ситуации, при които единият от съпрузите не желае развод или и двамата имат несъгласие относно основните въпроси касаещи прекратяването на брака.

На кой съд е подсъдно делото за развод?

Делата за развод са с подсъдност пред районния съд по постоянен адрес на съпрузите или на единия от тях. Но от това правило има и изключения и е възможно делото да се образува и в съд, който е извън района, в който съпрузите живеят.

Какво се случва при неявяване на дело за развод?

Когато делото е за развод иницииран по взаимно съгласие неявяването е основание за прекратяването му, освен ако не се дължи на важна причина. В този случай делото са отлага за нова дата. При развод по исков ред неявяването на ищеца в първото по делото съдебно заседание води до прекратяването му. При неявяването на ответника по дело за развод по никакъв начин не се препятства процедурата и тя продължава.

Каква е дължимата държавна такса по дело за развод?

Има няколко вида държавна такса по дело за развод. Първата е за образуване на делото и е в размер на 25 лева, има държавна такса за допускане на развода от 15 или 20 лева и държавна такса за вземане на заверен препис от решение. Също така при определяне на издръжка има държавна такса върху нейния размер, като в случай, че издръжката е по споразумение то тя е в размер на 0,72% от месечната сума, а когато е определена от съда е 1,44% от размера на месечната издръжка.

Колко струва дело за развод?

Освен посочените държавни такси при използване на услугите на бракоразводен адвокат се дължи и адвокатско възнаграждение. Минималният размер на адвокатското възнаграждение за развод по взаимно съгласие, след актуализацията на Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения от 04.11.2022г., е 800 лв. За развод по исков ред минималното адвокатско възнаграждение по наредба е 1200 лв.

При развод на кого остава жилището?

При развод по взаимно съгласие има споразумение и общо съгласие за това кой от двамата съпрузи ще го ползва след прекратяването на брака. При развод по исков ред и спор относно ползването обичайно жилището се предоставя на родителят, който ще упражнява родителските права.

бракоразводен адвокат софия

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ КАСАЕЩИ ВАШИЯ РАЗВОД ЗАПИШЕТЕ ДАТА И ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476

5/5 - (5 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията