Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Бракоразводен адвокат Дело за развод с чужденец в България

Дело за развод с чужденец в България

Дело за развод с чужденец в БългарияДело за развод с чужденец в България, може да бъде стартирано пред български съд, ако другият съпруг е български гражданин. Това е добра възможност за българите, които са сключили брак с чуждестранни граждани и желаят да прекратят брачното съжителство да спестят значителните по размер разходи, които са за адвокатски хонорари например в страните от Западна Европа и да проведат производството по българските закони при значително по-ниски разходи.

Защо е желателно да се поръча провеждане на дело за развод с чужденец на опитен бракоразводен адвокат?

При развод с чужденец, следва да се има предвид, че не е достатъчно да се познават само нормите на българските Семеен и Граждански процесуален кодекс. Също така е необходимо да се познават цялата нормативна база от международен характер, която касае разтрогването на брака, като различните регламенти, международни договори, конвенции, които уреждат подсъдността при наличие на дете, гражданство на съпругът и т.н. Да бъдат напълно осведомени за тънкостите на разводите с международен елемент могат само адвокати, чиято специализация се явят именно семейно-правните дела за развод с чужденци.

Адвокат Лазар Белев е специализиран адвокат с опит в прекратяването на бракове с граждани на други държави, който може да окаже на своите клиенти специализирана юридическа помощ по отношение неудачните бракове на българи живеещи в страната или чужбина.

Възможно ли е да се разведем в България, ако бракът е сключен в друга държава?

Това е абсолютно възможно, като дори е препоръчителен вариант, за да могат да се защитят в пълна степен интересите на българските граждани. Каквото и да си говорим, при подобни случаи важи принципът, че у дома и стените помагат и българския съд при добре проведено доказване взема страната на сънародниците ни пожелали да прекратят брака.

Още повече законодателството и познаването на процедурите в България позволяват разводът да се състои дори без знанието на чужденец, който не пребивава в България.

За да се случи обаче развод с чужденец, бързо, без излишни нерви и разходи е необходимо да се потърси помощ от адвокат, който е работил по съдебни процедурите с подобен международен елемент. С основните моменти при прекратяване на брака с чуждестранен елемент можете да се запознаете в статията „Развод с чужденец в България“.

В случай, че се нуждаете от квалифициран адвокат, който е отлично запознат с воденето на дела за развод с чужденец в български съд можете да се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476, на e-mail: lazarbelev@gmail.com или от формата за контакт под статията.

5/5 - (3 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: