Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат Професия адвокат

Професия адвокат

Професия адвокатКратка характеристика. Съвременният адвокат е човек, чиято професионална дейност е свързана пряко с оказването на квалифицирана юридическа помощ на граждани и организации. В задълженията на адвоката влизат  установяването и отстраняването на нарушения на закона и защитата на законните права и интереси на доверителите, като по този начин те изпълняват отговорна и важна функция по отношение функционирането на обществото. Професионалният юрист е длъжен да бъде независим в своите оценки, като при това не трябва да забравя, че целта не винаги оправдава средствата.  Според закона за адвокатурата българският адвокат не може да бъде държавен служител или да работи по трудово правоотношение, което е в пряко противоречие с принципът за независимост на адвокатурата.

История на професията. Историята на адвокатурата показва, че тази благородна професия съществува от хилядолетия. Адвокатската практика е била широко разпространена още в древните Рим и Гърция. В тези времена професията на защитника била популярна не само заради доброто заплащане, а и поради това, че давала голяма популярност и влияние на лицата заемащи адвокатска длъжност. От тези времена произтичат много практики, които са взаимствани и в днешно време – например воденето на протоколи за всяко съдебно заседание. Съвременните адвокати малко се различават от колегите си от древността  – все още основната им задача е защитата на правата на своите клиенти пред съда.

Социална значимост на адвокатската професия в обществото. Юридическата професия е една от най-търсените в днешно време, когато почти всяка сфера от нашия живот е подложена на законова регулация. Професионалният адвокат е длъжен да познава отлично законите в правната област, в която практикува. Трябва точно и грамотно да изгражда защитна стратегия за защита на своя клиент, да бъде независим, обективен и неподкупен. Професионалната дейност на адвокатите е достатъчно сложна и многостранна и изисква задълбочено познаване на вътрешните процеси, през които преминава едно дело, за да се достигне до установяване на обективната истина.

За престижа на професията. Адвокатите в днешно време са достатъчно широко разпространена прослойка в обществото. Трудно е да бъде оценена значимостта на услугите които тези специалисти предоставят предвид това, че свободата и основните права на индивида са безценни. За това и адвокатите винаги са се ползвали с уважение в обществото и професията им се ползва с престиж и е желана кариера за  много млади хора.

.

5/5 - (8 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията