Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Събиране на вземания Събиране на вземания по съдебен ред

Събиране на вземания по съдебен ред

Събиране на лоши вземания с адвокатКога може да ни бъде полезна професионалната помощ на адвокат по отношение събирането на вземания?

В съвременния динамично развиващ се свят, където доминират различни материални взаимоотношения все по-често възникват проблеми със събирането на вземания на различни стопански организации и частни лица. Целия цивилизован свят, от който вече неделима част е и страната ни, е свикнал да живее на кредит. При това под това понятие се разбира не само кредитът от банка, но и обикновените парични заеми от различно естество. Задлъжнялостта може да възникне не само в резултат на кредитни или заемни отношения. Проблем с изпълнението на задължения може да има и при неизпълнението на определени договорни отношения. И тогава на преден план излиза проблемът известен като събиране на вземания или събиране на дългове.

Какви са способите за събиране на вземания?

Съществуват различни способи за събиране на задълженията. Понастоящем с това са занимават колекторските фирми, които имат като основна функция именно тази дейност. Но тези фирми не се ползват с добро име сред гражданите предвид това, че използваните от тях методи често са на границата на закона и далеч не винаги дават резултат противно на заявленията на техни представители.

Адвокат Лазар Белев може да предложи професионална правна помощ по отношение на съдебното и извънсъдебно събиране на вземания. Въпреки широко разпространеното мнение, съдебното събиране на вземания се отличава с висока ефективност, когато с него е натоварен професионалист с опит в тази правна сфера. На първо място при събирането на вземания с помощта на адвокат се използват всички разрешени от закона възможности, които в никакъв случай не са малко. Сътрудничество и помощ при този вариант оказват съда, съдебните изпълнители, правоохранителните органи и редица други държавни и общински органи, като единствената цел е възмездяване на кредитора.

Процесът събиране на вземания по съдебен ред е процес , която в никакъв случай не е бърз, и в същото време изисква много усилия, но има предимството да бъде най-законосъобразният вариант. Съдебното събиране на вземания представлява комплекс от правни действия насочени към погасяване на задължението от подготовката на съдебното заседание, през изготвянето на исковата молба, процесуалното представителство на интересите на клиента пред съда, защита на съдебното решение, предприемане на действия по изпълнение на съдебното решение в изпълнително производство.

Принципите на работа на адвокатска кантора Лазар Белев, по отношение събирането на дългове са следните:

         – Индивидуален подход

         –  Всестранно и задълбочено проучване на правните аспекти на делата

         –  Разработване на ефективна защитна стратегия на интересите на клиента.

         –  Качествено процесуално представителство

Защо трябва да се обърнете именно към адвокат Лазар Белев при проблем с длъжници?

На първо място качеството на оказваната правна помощ не зависи от размера на дълга, колко голям е клиента и други фактори. Моят стремеж е винаги да бъде оказвана най-ефективната, качествена и своевременна правна помощ. Като адвокат ще се ангажирам с вашия проблем без значение колко сложен или предварително загубен изглежда. С използването на услугите ми винаги може да бъде намерен благоприятен изход и от най-сложните ситуации, ако разбира се съществува такъв.

Обръщайки се за помощ към адвокат Лазар Белев можете да разчитате, че ще получите възможно най-качествената и ефективна юридическа помощ в събирането на просрочените Ви вземания.

5/5 - (5 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията