Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат административно право Наказателни постановления КАТ – погасителна давност

Наказателни постановления КАТ – погасителна давност

Погасителна давност наказателни постановления КАТЕдин от основните въпроси, които се поставят често от клиентите ми станали обект на интерес от родната пътна полиция е изтекла ли е погасителна давност на наказателни постановления на КАТ които им се връчват?

Това е проблем, който често се случва в практиката доколкото както е известно, поради ред причини, наказателните постановления издадени от контролиращите автотранспорта органи често пристигат с години закъснение до своите адресати.

И както често се случва в реалния живот, при наказателни постановления връчени след години от КАТ е изтекла погасителната давност за преследване на нарушителя. Което пък въобще не смущава тези органи да си търсят парите по тези „изтекли“ наказателни постановления.

В Законът за административните нарушения и наказания не се съдържат разпоредби относно погасителната давност на наказателни постановления на КАТ и чл. 11 от същия препраща по тези въпроси към НК и по специално към чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК. регламентиращ, че наказателното преследване се изключва по давност, когато не е възбудено в продължение на три години.

Следва да се има предвид, че ако нарушението е извършено преди 06.04.2010 година, то тогава този срок е две години и се прилага като по-благоприятен за нарушителя.

За извършените след тази дата нарушения срокът е 3-годишен. Начална дата за отчитане на този срок е датата на довършване на административното нарушение констатирано в АУАН.

Независимо от този две или три годишен срок, в зависимост от това кога е извършено нарушението, преди или след 06.04.2010г., и без значение дали тази давност е спирана или прекъсвана, след изтичането на срок надвишаващ с 1/2 срока по чл. 80 /3 години или 4 години и половина/ то наказателното преследване за извършеното административно нарушение се погасява.

За този втори момент също следва да се държи сметка. Типично решение от адвокатската ми практика по въпроса с изтеклата давност можете да видите раздел ДЕЛА РЕШЕНИ В ПОЛЗА НА КЛИЕНТИТЕРЕШЕНИЕ № 122/2015г. по КАНД № 117/2015г на АС – Видин.

Много хора си мислят, че връчвайки им наказателно постановление с изтекла давност е достатъчно нищо да не правят, защото то е недействително.

Всъщност нещата не са изобщо така. Ако в 7-дневния срок след получаването му, те не обжалват наказателното постановление на КАТ с възражение за изтекла давност, същото влиза в сила и те ще са длъжни да си го платят. Затова е добра идея да се потърсят услугите на адвокат, който разбира материята.

Доколкото едно такова производство не налага присъствието на адвокат в съдебно заседание единствената сума, която ще бъде заплатена от клиента, е тази са изготвяне на жалба от порядъка на 50-80 лева.

ВИЖТЕ ОЩЕ ПО ТЕМАТА: Защо да обжалваме наказателните постановления на КАТ?

5/5 - (5 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията