Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат Адвокатска кантора

Адвокатска кантора

Адвокатска кантораМного често наред със споменаването на думата адвокат се споменава и понятието адвокатска кантора. Адвокатската кантора е широко разпространено название сред гражданите за всякакъв вид адвокатски образувания. Всъщност легалната дефиниция на това понятие е дадена в § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата. Най-общо това е помещението, където адвоката извършва дейността си, където може да бъде открит и което е регистрирал в адвокатския съвет.

Адвокатската кантора е станала нарицателно за всяка една организационна форма, под която адвокатите осъществяват своята професионална дейност. В България адвокатите осъществяват дейност както самостоятелно така и под формата на обединения – адвокатско съдружие и адвокатско дружество, като разликата между двете може да бъде открита в Закона за адвокатурата.

Много често на визитни картички или пък в сайтове развиващите дейност адвокати се представят като адвокатска кантора, последвано от името на съответния адвокат. Реално няма никаква правна разлика в това даден практикуващ юрист да се представи като адвокат еди кой си или адвокатска кантора еди кой си. Срещал съм и колеги, които на визитните си картички изписват „юридическа кантора” или „правна кантора”. Възможно е в очите на тези колеги подобно титулуване да придава някаква по-значителна тежест на личността им или на качествата им на адвокати.

Като цяло това дали даден професионалист ще се легитимира като адвокат или кантора е без значение. Поставянето на надписа адвокатска кантора над помещението, в което работи конкретният юрист има практическа стойност в насока, че дава информация на потенциалните клиенти по-лесно да открият търсените от тях юридически услуги. Тогава то е напълно на място, в съответствие със закона и изпълнявайки функцията си, но не е особено уместно, а още по-малко професионално издържано този надпис да се поставя на сайтове и визитни картички. Това разбира се е мое субективно виждане за това, как да се използва названието „адвокатска кантора”, което не претендирам да е единствено правилно и валидно. 🙂

5/5 - (4 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: