Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат Адвокатска кантора

Адвокатска кантора

Адвокатска кантораМного често наред със споменаването на думата адвокат се споменава и понятието адвокатска кантора. Адвокатската кантора е широко разпространено название сред гражданите за всякакъв вид адвокатски образувания. Всъщност легалната дефиниция на това понятие е дадена в § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата. Най-общо това е помещението, където адвоката извършва дейността си, където може да бъде открит и което е регистрирал в адвокатския съвет.

Адвокатската кантора е станала нарицателно за всяка една организационна форма, под която адвокатите осъществяват своята професионална дейност. В България адвокатите осъществяват дейност както самостоятелно така и под формата на обединения – адвокатско съдружие и адвокатско дружество, като разликата между двете може да бъде открита в Закона за адвокатурата.

Много често на визитни картички или пък в сайтове развиващите дейност адвокати се представят като адвокатска кантора, последвано от името на съответния адвокат. Реално няма никаква правна разлика в това даден практикуващ юрист да се представи като адвокат еди кой си или адвокатска кантора еди кой си. Срещал съм и колеги, които на визитните си картички изписват „юридическа кантора” или „правна кантора”. Възможно е в очите на тези колеги подобно титулуване да придава някаква по-значителна тежест на личността им или на качествата им на адвокати.

Като цяло това дали даден професионалист ще се легитимира като адвокат или кантора е без значение. Поставянето на надписа адвокатска кантора над помещението, в което работи конкретният юрист има практическа стойност в насока, че дава информация на потенциалните клиенти по-лесно да открият търсените от тях юридически услуги. Тогава то е напълно на място, в съответствие със закона и изпълнявайки функцията си, но не е особено уместно, а още по-малко професионално издържано този надпис да се поставя на сайтове и визитни картички. Това разбира се е мое субективно виждане за това, как да се използва названието „адвокатска кантора”, което не претендирам да е единствено правилно и валидно. 🙂

5/5 - (4 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

Професия адвокатПрофесия адвокатКратка характеристика. Съвременният адвокат е човек, чиято професионална дейност е свързана пряко с оказването на квалифицирана юридическа помощ на граждани

Добър адвокат – какво се крие зад това понятие?Добър адвокат – какво се крие зад това понятие?Един от най-чeсто задаваните въпроси, които гражданите нуждаещи се от юридическа помощ задават е: „Как да намеря добър адвокат?”. Този

Изграждане на защитна стратегияИзграждане на защитна стратегияКогато един адвокат изгражда стратегия за защита на интересите на своя клиент той взема предвид много фактори. На първо място

%d bloggers like this: