Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат Адвокатска кантора

Адвокатска кантора

Адвокатска кантораМного често наред със споменаването на думата адвокат се споменава и понятието адвокатска кантора. Адвокатската кантора е широко разпространено название сред гражданите за всякакъв вид адвокатски образувания. Всъщност легалната дефиниция на това понятие е дадена в § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата. Най-общо това е помещението, където адвоката извършва дейността си, където може да бъде открит и което е регистрирал в адвокатския съвет.

Адвокатската кантора е станала нарицателно за всяка една организационна форма, под която адвокатите осъществяват своята професионална дейност. В България адвокатите осъществяват дейност както самостоятелно така и под формата на обединения – адвокатско съдружие и адвокатско дружество, като разликата между двете може да бъде открита в Закона за адвокатурата.

Много често на визитни картички или пък в сайтове развиващите дейност адвокати се представят като адвокатска кантора, последвано от името на съответния адвокат. Реално няма никаква правна разлика в това даден практикуващ юрист да се представи като адвокат еди кой си или адвокатска кантора еди кой си. Срещал съм и колеги, които на визитните си картички изписват „юридическа кантора” или „правна кантора”. Възможно е в очите на тези колеги подобно титулуване да придава някаква по-значителна тежест на личността им или на качествата им на адвокати.

Като цяло това дали даден професионалист ще се легитимира като адвокат или кантора е без значение. Поставянето на надписа адвокатска кантора над помещението, в което работи конкретният юрист има практическа стойност в насока, че дава информация на потенциалните клиенти по-лесно да открият търсените от тях юридически услуги. Тогава то е напълно на място, в съответствие със закона и изпълнявайки функцията си, но не е особено уместно, а още по-малко професионално издържано този надпис да се поставя на сайтове и визитни картички. Това разбира се е мое субективно виждане за това, как да се използва названието „адвокатска кантора”, което не претендирам да е единствено правилно и валидно. 🙂

5/5 - (4 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

Малко смях по темата адвокатиМалко смях по темата адвокатиПреди малко във фейсбук беше публикувана следната картинка, която според мен много точно отразява какво всъщност представлява професията адвокат и

Да намерим адвокат професионалистДа намерим адвокат професионалистРеалностите на съвременния динамичен свят са такива, че неминуемо, рано или късно се сблъскваме с проблеми от различно естество, които

Конкуренцията в юридическите услуги – добра новина за потребителитеКонкуренцията в юридическите услуги – добра новина за потребителитеВ последно време в България се налага тенденцията количеството юристи и икономисти, които завършват родните университети да бъде много по-голямо

%d bloggers like this: