Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат издръжка Изпълнително дело за издръжка

Изпълнително дело за издръжка

изпълнително-дело-за-издръжкаВоденето и успешното завършване на дело за издръжка на дете е първото действие, което следва да предприеме родителят, за да получи необходимите средства за отглеждането и възпитанието му. В повечето случаи ответниците след като бъдат осъдени започват доброволно изпащане на определените в съдебното решение суми. Но все пак има и значителен процент родители, които неразбирайки сериозността на последиците от съдебното решение отказват да плащат. В тази ситуация се налага да се образува и води изпълнително дело за издръжка.

Началото на процедурата по водене на изпълнително дело за издръжка се слага с молба за издаване на изпълнителен лист до районния съд издал решението по гражданския иск. Държавната такса за тази услуга е 5 лв. и молбата следва да бъде подадена веднага след като се установи, че ответникът няма да заплаща присъдената издръжка.

Доколкото по делото вероятно ще има и присъдени суми за адвокатско възнаграждение и държавни такси, то е желателно молбата ви да бъде подавана от адвокат, за да не бъдат загубени пари поради незнание от клиентите. Обикновено в срок от около седмица бива издаден и изпълнителния лист.

След като клиентът се е снабдил с изпълнителния лист следващият му ход е образуване на изпълнително дело за издръжка пред съответен държавен или частен съдебен изпълнител. Обикновено за образуването на такова изпълнително дело не се изискват предварително заплащане на такси от клиента, но ако използвате услугите на адвокат то на същия се дължи възнаграждение. Към молбата за образуване на делото пред съдебния изпълнител се прилагат освен оригинала на изпълнителния лист и пълномощно на представляващият ви адвокат.

За водене на пълния спектър от съдебни дела и изпълнителни процедури касаещи издръжката се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на електронна поща lazarbelev@gmail.com

В самата молба освен искането за образуване се иска пълно проучване на имущественото състояние на длъжника, неговата трудова заетост и т.н., като се посочват и способите за изпълнение, които кредиторът иска да бъдат реализирани /различни запори и възбрани/.

Изборът на конкретен изпълнителен способ следва да бъде преценен с оглед информацията от кредитора и тази, който може да се намери от външни източници /справки в имотен регистър, в Търговския регистър и т.н./ за това с цел да се насочи изпълнението максимално ефективно е по-добре тази отговорност да бъде предоставена на избрания от клиента да води делото адвокат, който много по-бързо се ориентира в обстановката по изпълнителното дело.

Сред клиентите битува едно много погрешно мнение, че видиш ли нужно е само да се образува изпълнително дело за издръжка и съответният държавен изпълнител ще започне да прави чудеса от храброст и да събира парите. Това всъщност съвсем не е така.

Клиентът е този, който следва да изисква определени действия от съдебния изпълните и когато той не го прави, делото просто стои на едно място и не се събират пари. В изпълнителното дело активната страна е кредиторът-клиент, а съдебният изпълнител е продължение на волята му в рамките на закона да получи дължимите му суми.

И доколкото често тези дела отнемат години работа, то е по-добре с цел икономия на пари, време, нерви, а не на последно място и с цел по-ефективно и бързо събиране на паричните суми цялата дейност по воденето на образуваното изпълнително дело за издръжка да бъде поверено на адвокат с опит в изпълнителното производство.

адвокат издръжкаАко се нуждаете от комплексна правна услуга свързана с воденето на пълния спектър от дела за издръжка, както и от представителство по следващите тези успешно проведени граждански процеси изпълнителни дела за събиране на присъдените суми можете да се свържете за насрочване на дата и час за консултация с адвокат Лазар Белев на тел. 0879 217 476 или на електронна поща: lazarbelev@gmail.com.

 

5/5 - (3 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: