Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Развод по вина на съпруг

развод по вина на съпругОсвен развода по взаимно съгласие, при който не се изследва въпросът кой от съпрузите е виновен за раздялата нашето право познава и т.нар. развод по вина на съпруг, който е един от вариантите на развод по исков ред.

При развод по вина на съпруг следва да се отчита факта, че това е процедура значително по-тежка и времеемка за развеждащите се съпрузи и значително по-скъпа, доколкото ангажира повече усилия от страна на избрания бракоразводен адвокат. А това за мен като професионалист я прави изключително краен и нежелан вариант за прекратяване на брака.

Ако имате проблем свързан с развод по вина на съпруг се свържете за насрочване на дата и час за консултация и поемане на Вашия случай с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или пишете на e-mail: lazarbelev@gmail.com

Често при мен идват клиенти, които афектирани от дадена постъпка на другия брачен партньор директно заявяват, че желаят да се стартира дело за развод по вина на съпруг.

Гневът обаче както знаем е много лош съветник и е редно бракоразводният адвокат, ако действително е такъв да се опита да прекрати брака по по-лесен и бърз начин.

Естествено има и недобросъвестни колеги, които не само не биха потърсили вариант за помирение, а с радост биха хвърлили клиента си в една дълга, скъпа и мръсна война само и само да получат по-висок хонорар за воденето на „бойните действия“.

А резултатът ще бъде същия – прекратяване на брака. Резултат, който може да бъде постигнат и по други много по-цивилизовани и бързи начини.

За да се докаже вина при развод следва да е налице тежко брачно провинение, като такива закона и практиката познават изневярата, пиянството, наркоманията, физическият и морален тормоз, някои болести, неполагането на грижи за семейството.

Важното при тези брачни провинения е те да са довели до дълбоко и непоправимо скъсване на брачните отношения. Тук естествено е ролята на бракоразводния адвокат да събере доказателства за самото провинение и за това как то е довело до разрив на брачната връзка.

Много често клиентите желаещи да се образува дело за развод по вина на другия съпруг просто нямат необходимите доказателства за това, които да могат да бъдат приети от съда. К

ласически пример за това е изневярата. Клиентът /или клиентката/ идва в кантората и заявява – Искам да се разведа защото той/тя ми изневерява! Добре, отговарям аз – имате ли свидетели, за това? Ами нямам. /все пак никой относително нормален индивид не изневерява пред свидетели, а това е акт, който се стреми да бъде максимално дискретно осъществен/.

Друг класически пример – Искам да се разведа по вина на съпругът ми защото ме бие! А свидетели или медицински удостоверения имате ли? Нямам…….

А съда ще се произнесе по въпроса с вината при развод само ако искането е подкрепено със съответни доказателства, иначе дори и истина твърденията на съпругът няма да бъдат приети по друг начин освен като голословие, нямащо никаква стойност за съдебното решение.

Но да разгледаме и относително редкия случай, в който имаме необходимите доказателства, за да докажем вина за влошаването на брачните отношения. Да, тя ще бъде безспорно на лице и съда ще я инкорпорира в съдебното си решение.

Но каква ще бъде цената – и емоционална и финансова за подобно решение? Обикновено клиентите не си дават сметка, че в едно подобно дело за развод по вина на съпруг се вадят грозни и неудобни факти от личния живот на двойката, които стават известни и на техните близки, а често и на децата.

Един подобен грозен и мръсен бракоразводен процес унищожава отношенията в семейството по-сигурно и бързо от всичко друго. С

трува ли си да си подхраниш егото, унижавайки другия човек в брачната връзка, макар и заслужил си го и често разрушавайки връзката родител-дете, което става изкупителна жертва на конфликта между родителите?

Защото дело за развод по вина се води главно за отмъщение и за да се получи морално удовлетворение от наказанието и унижаването на провинилия се съпруг, без да се отчитат „страничните ефекти“ върху децата.

Както казах вече от подобно дело нищо не може да бъде спечелено повече в сравнение с дело за развод по взаимно съгласие. Целта на развода е да прекрати една изчерпана от съдържанието си връзка, а не да бъде отмъщение и наказание. И колкото по-бързо двамата съпрузи тръгнат по собствен път, толкова по-бързо ще се успокоят, забравят и продължат живота си.

Впускайки се в дело за развод по вина на съпруг и двете страни се обричат на едно мъчение, което е дълго, емоционално и финансово изтощително и абсолютно безсмислено, доколкото има други варианти да регулират отношенията си.

И именно с ползването на услугите на специализиран бракоразводен адвокат клиентите могат да си спестят този кошмар и спокойно да продължат живота си без страх, стрес, скандали, омраза и другите съпътстващи изчерпаната брачна връзка негативи.

добър бракоразводен адвокатВ  случай, че се нуждаете от квалифициран бракоразводен адвокат с богат опит в делата за прекратяване на  брака се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на e-mail: lazarbelev@gmail.com за насрочване на дата и час за консултация по всички въпроси отнасящи се до развода и семейните отношения след него. С опита на адвокат Белев по дела за развод можете да се запознаете в раздел „ДЕЛА РЕШЕНИ В ПОЛЗА НА КЛИЕНТИТЕ“.

4.6/5 - (5 votes)

6 thoughts on “Развод по вина на съпруг”

 1. Поне съдебните такси не се ли плащат от виновния и адвокатските хонорари разбира се

  1. Да, плащат се, само че първо трябва да се докаже вината на другия съпруг и съдията да не реши по соломоновски, че вината и на двамата, както напоследък се случва доста често. Негативите от търсене на вина и рефлектирането върху отношенията между съпрузите във връзка с изнасянето на грозни подробности от живота на двамата са много повече от позитивите.

 2. Какво казва законът за развод по повод домашното насилие?

  1. Здравейте,
   домашното насилие обобщавано в по-старата съдебна практика като физически и емоционален тормоз е едно от брачните провинения, които обуславят вината за разстройството на брака и са абсолютно основание за развод по вина на упражняващия домашно насилие съпруг.

  1. Не, няма. Там от значение е единствено приноса, който всеки от съпрузите е вложил в придобиването на общото имущество, и който може да се докаже в производството за развод по вина на съпруг.

Оставете коментар или въпрос под статията