Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат наказателно право Адвокат по наказателни дела от частен характер

Адвокат по наказателни дела от частен характер

адвокат наказателни дела от частен характерНаказателно дело от частен характер. Що е то?

За човекът, който не е юрист понятието наказателно дело от частен характер /НЧХД/ е сравнително непонято и преди да продължа нататък с изложението ще се опитам накратко да обясня какво стои зад това определение. Най-общо в българското наказателно право дела от частен характер са тези за които Наказателният кодекс предвижда наказание по чл. 130 и 131 /лека телесна повреда/, чл. 132 /средна телесна повреда провокирана от пострадалия/, чл. 141 /закана/, чл. 145 /издаване на чужда тайна/, чл. 146-чл. 148 /обида и клевета/. Те се отличават от престъпленията от общ характер по реда, по който се възбужда наказателно преследване за тях. Наказателните дела от частен характер се инициират с частна тъжба от пострадалия или неговия адвокат до съответния компетентен съд.

НЧХД се отличават от другите видове наказателни дела, по това, че функцията на прокурора, който участва в наказателните дела от общ характер /НОХД/ се упражнява от така нареченият частен обвинител – лицето подало частната жалба и поддържащо обвинението пред съда, като съгласно законовите разпоредби същият има правата на държавен обвинител. За да може обаче да се осъществяват пълноценно функциите на частен обвинител пострадалият или неговият адвокат следва да притежават необходимия за това набор от знания и опит. Такъв комплекс от качества притежават професионалните адвокати специализирани в този вид дела и изпълняващи функциите на частни обвинители от името на своите пострадали клиенти. По този род дела избраният адвокат поема върху себе си цялата работа свързана с воденето на процеса, събира всички необходими доказателства, следи хода на процеса, консултира своя клиент по всички интересуващи го въпроси.

Разбира се възможно е защитата на правата по наказателни дела от частен характер да бъдат упражнявани и самостоятелно от постаралото лице. Но непознаването на тънкостите на наказателния процес прави тази задача абсолютно непосилна за обикновения гражданин и ефектът от подобни действия би бил нищожен, или дори отрицателен. За това и винаги по-мъдрото решение е да се търсят услугите на адвокат в подобни ситуации.

С какво може да помогне един адвокат в наказателно дело от частен характер?

На първо място подготвеният адвокат може да окаже помощ при даването на квалификация на престъплението. Като цяло средностатистическия българин не притежава необходимите юридически познания, за да направи това основно действие в процеса правилно. От правилната квалификация на престъпното деяние в изключителна степен зависи бъдещото развитие на процеса. Чрез правилното определяне на състава адвокатът преценява и съвкупността от доказателства, които ще му бъдат необходими за успешното водене на процеса. Важната роля на адвокатът по наказателно право е и в прецизното изготвяне на частната тъжба, която ако не бъде изготвена съгласно законовите изисквания често дори не бива приемана от съда. По тази причина квалифицираният наказателен адвокат ще направи нужното, за да бъде приета тъжбата веднага и по нея бъдат предприети поисканите мерки за събиране на доказателства. Освен това почти винаги документите подавани от адвокат биват разглеждани с повишено внимание от съдебните органи.

Поддържането на обвинението от професионален адвокат по наказателно право посредством квалифицираното упражняване на правата на частен обвинител се явява средство съществено повишаващо шансовете за успех в полза на доверителя, но не и сто процентова гаранция за успех. Освен горепосочената помощ защитникът може да консултира и претендира вреди от имуществен и неимуществен характер посредством предявяването на гражданки иск в наказателното производство, а ако постановеното решение и присъда не бъдат законосъобразни и обосновани то адвокатът следва да пристъпи към обжалването им в указаните срокове.

В случай, че се нуждаете от адвокатска помощ по наказателни дела от частен характер, претендиране на вреди от имуществен и неимуществен характер и не желаете да допускате грешки, които биха Ви стрували изхода на делото се обърнете към адвокат Лазар Белев не тел. 0876 217 476.

5/5 - (3 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: