Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Заложни къщи Регистрация на заложна къща

Регистрация на заложна къща

регистрация на заложна къщаКато специалист по темата заложни къщи ми прави впечатление, че все повече хора, особено сред младите българи не желаят да работят за друг, а стартират собствени бизнес проекти като например правят регистрация на заложна къща.

И тръгвайки по пътя на най-малкото съпротивление, оглеждайки се около себе си решават да се хвърлят според тях най-доходоносния бизнес, често без изобщо да разбират трудностите и спецификите му.

Нерядко младите хора, събрали някой лев се насочват към бизнеса със заложни къщи, защото ако не познаваш процесите в него на пръв поглед е печеливш и все нови и нови участници се появяват на пазара, а услугите им се ползват със стабилно търсене.

И така младият предприемач прави своята първа регистрация на заложна къща и скача в бурното море на кредитирането срещу залог.

Какво обаче стои зад дейността на една заложна къща?

Принципът на работа е един и същ навсякъде – срещу залог на ценни вещи клиентите получават парични заеми, които следва да върнат в определен срок заедно с процент възнаграждение.

Точно тези проценти за използването на паричните средства са и печалбата на заложната къща.

В случай, че собственикът не плати паричния си заем, то заложената вещ се продава на цена по-висока от тази на оценката и така от тази разлика се реализира допълнителен доход. Особено добра идея на хората решили да прибягнат до регистрация на заложна къща изглежда да се концентрират върху залогът на златни бижута, защото здравата логика диктува, че златото винаги ще има своята стойност и проблем с продажбата на заложеното имущество няма как да се получи.

В заложните къщи винаги оценъчната стойност на грам злато е по-ниска с определен процент от борсовата му стойност, и този марж по същество отново носи доход.

Горенаписаното звучи изключително лесно и примамливо и буквално бута младия предприемач по-бързо да регистрира своята заложна къща.

Но преди да направи това, е добре първо да се запознае детайлно с дейността на кредитиращите срещу залог учреждения и с подводните камъни в този бизнес, които често не са известни на външния наблюдател.

Съвсем логично работата на заложните къщи в България е строго законово регламентирана. В Наредбата за дейността на заложните къщи е ясно разписано, какво заложната къща може да прави и какво не.

От законовите разпоредби става ясно, че заложната къща има право да дава парични заеми срещу залог на движими вещи, да съхранява оставените вещи и в случай на невръщане на кредита да ги продаде.

За целта обаче заложната къща следва да се настани в помещение, имащо както търговска зала, така и склад, значи по-голямо като площ помещение, а от там и по-големи разходи за наем.

Но това съвсем не е всичко – в съответствие със законодателството къщата следва да бъде оборудвана с видонаблюдение, пожароизвестяване, СОТ, каси, планове за евакуация, разрешения от трудова медицина, евентуално бронирани стъкла при денонощен режим на работа и т.н.

Като прибавим, че и помещението следва да бъде на комуникативно място, което по принцип е скъпо се получава така, че има редица аспекти, които струват пари, които не могат да бъдат избегнати.

Ако сте млад предприемач решил да работи сам или с персонал, то задължително трябва да се премине обучение както по отношение разпознаването на фалшиви златни бижута, така и по работа със специализирания софтуер, който да оптимизира и улесни дейността на заложната къща.

И ако приемем, че всички технически изисквания с помещението са изпълними то следващата стъпка е регистрация на заложна къща като юридическо лице в българския Търговски регистър. Тази регистрация си има своите особености, и не е точно като да регистрирате обикновено дружество, а има специфични изисквания както към собствениците, така и пъм предмета на дейност.

АКО СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ БЪРЗА, КАЧЕСТВЕНО НАПРАВЕНА И СЪОБРАЗЕНА С ВСИЧКИ ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАЛОЖНА КЪЩА НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ, А СЕ СВЪРЖЕТЕ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476

Това е първата от редица регистрации,  До преди няколко години се изискваше регистрацията на заложаната къща в Комисията за лични данни, като в момента тя е замемена от приемане на GDPR правила, като останаха единствено регистрации в ДАНС и в Министерство на финансите, като за всяка от тях се изготвят съответните документи.

Отделно бъдещата заложна къща има редица вътрешни документи, като заповеди, вътрешни правила, табла за информация на клиентите и т.н., за липсата на които се налагат имуществени санкции от КЗП.

Друг важен аспект за развитието на успешна заложна къща е подбора на качествен персонал, който обаче няма как да бъде нает наготово, а следва да бъде обучен, което също струва пари.

Добре обученият персонал е задължителна предпоставка за успеха и от него заедно с правилния избор на място зависи дали работата ще потръгне.

Лошо подбраният и обучен персонал е предпоставка за грешки при даването на оценка на вещите и приемането на фалшификати, които могат да нанесат значителни финансови загуби на новостартиращата заложна къща. С правилно обучение макар и не на 100% шансът от подобни грешки в значителна степен бива намален.

регистрация на заложна къщаВ случай, че сте решили да развивате кредитиране срещу залог и искате да създадете успешен бизнес, можете да се обърнете за регистрация на заложна къща към Адвокат Лазар Белев, от който можете да получите качествени юридически и бизнес консултации по целия спектър от бизнес аспекти касаещи дейността на заложните къщи.

Освен извършване на всички необходими регистрации, изготвяне на вътрешни документи и помощ при избор на персонал и помещение, можете да получите и обучение за разпознаване на фалшиви златни бижута.

С адвокат Лазар Белев относно услугата регистрация на заложна къща можете да се свържете на тел. 0876 217 476 и електронна поща: lazarbelev@gmail.com.

5/5 - (10 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

Най-често срещаните нарушения в българските заложни къщиНай-често срещаните нарушения в българските заложни къщиКато човек с опит и интереси по темата заложни къщи реших да направя кратка статистика на най-често установяваните от Комисията

Залог на златни монети в заложна къщаЗалог на златни монети в заложна къщаЧесто срещан въпрос е кои са законовите норми касаещи залог на златни монети в заложна къща. Една много малка част

%d bloggers like this: