Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат издръжка Издръжка на дете без брак

Издръжка на дете без брак

издръжка на дете без бракВсе по-често срещаната тенденция двойките да живеят и отглеждат деца без да са сключили брак, поставя адвокатите като мен, които са специализирани в областта на семейноправните казуси пред необходимостта да урегулират по съдебен ред отношенията между прекратилите своето фактическо съпружеско съжителство граждани.Като един все по-често срещан в практиката казус се налага определянето на издръжка на дете без брак. Ако родителите са отговорни, отношенията им са цивилизовани, а издръжката се заплаща редовно, проблеми няма. Но на практика тези цивилизовани отношения са рядкост и се налага съдебно регулиране.

По закон родителите дължат на своите деца родени без майката и бащата да са в брак ежемесечна издръжка. Това е момент, който не се разбира предимно от мъжката част в едно прекратено съпружеско съжителство. Друг често срещан момент е, че поради лични отношения между родителите, по не ясно каква логика бащата решава, че след като няма брак не дължи издръжка на детето си.

Всъщност с брак или без, издръжка на припознатото дете се дължи по закон. И тук идва ролята на адвокатът имащ отит по темата дело за издръжка на дете без брак , който на първо място следва да направи опит да спогоди родителите и те да се разберат за последиците относно издръжката за роденото при съпружеското съжителство дете.

Ако родителите са разумни, склонни да направят компромис в името на добруването на своето дете работата е ясна – прави се споразумение /съдебно или извънсъдебно/ и всичко е наред.

Когато обаче се попадне на родител, който по някаква причина не желае да заплаща издръжката, нещо което съвсем не е рядкост, следва да се потърси помощ от адвокат и освен въпросът за издръжка на роденото без брак дете аз лично съветвам родителите да урегулират и останалите отношения, които поражда прекратеното фактическо съпружеско съжителство , а именно упражняването на родителските права, режима на лични отношения и местожителството на детето.

Не е проблем да бъде водено и само дело за издръжка за децата родени без брак, но това по личното ми мнение е само и единствено предпоставка за допълнителни съдебни производства в бъдеще и съпътстващата ги загуба на допълнително време и пари за родителите. За това и най-добрия вариант при делата за издръжка на дете без брак е да се съединят исковете за издръжка и тези по чл 127, ал. 2 от СК.

При този вид дела остава отворена възможността за постигане на доброволно уреждане на отношенията със споразумение, ако в процеса на размяна на документи и доказателства се види, че позициите на страните предполагат постигането на такова.

В случай, че различията в позиците са непреодолими съдът е този, който ще определи размера на издръжката на детето родено без брак дете и въпросите свързани с упражняването на родителските права, местожителстовото и режима на отношения с родителите.

В случай, че се нуждаете специализиран юрист, с опит в делата за присъждане на издръжка на дете без брак се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на e-mail:lazarbelev@gmail.com.

5/5 - (8 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: