Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Изпълнително производство,Събиране на вземания Често срещани пропуски в изпълнителния лист

Често срещани пропуски в изпълнителния лист

През последните няколко години една значителна част от съгражданите ни, които не можеха да покриват ипотечните си и потребителски кредити към банките се оказаха клиенти на държавни или частни съдебни изпълнители. Възползвайки се от неинформираността на длъжниците си банките надписват всевъзможни лихви, такси и т.н. парични утежнения. Същите тези банки обаче често допускат доста грешки в изкараните изпълнителни листове. Основна причина за това е, че заявленията за издаването изпълнителни листове на база извлечения от регистрите на банките в немалък брой случаи са подадени от кредитни инспектори, а не от квалифицирани юристи.

Най-често срещаните пропуски в изпълнителните листове издадени от банки, които съм виждал в практиката си като адвокат са следните:

          – Непоискана законна лихва

          – Пропуснато отбелязване на солидарна отговорност

          – Пропуснато искане за включване в изпълнителния лист на поръчител

Въпреки, че са по-скоро изключения от правилото, а не постоянна практика тези пропуски така или иначе съществуват и дават на длъжниците различни способи за защита, в зависимост от това какъв е точно направеният пропуск.  За да бъдат обаче защитени ефективно правата на длъжниците по изпълнително дело и подобни пропуски от страна на банките да бъдат забелязани и използвани в полза на лицата, срещу които е насочено изпълнението следва същите да потърсят квалифициран адвокат с опит в съдебно-изпълнителните процедури.

5/5 - (6 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията