Категория: Адвокат

Раздел със стати за адвокати. История на професията адвокат, Как правилно да изберем добър адвокат и какви услуги може да ни окаже един професионалист в своята правна сфера.Въпреки, че самият аз съм пределно наясно за това, че един от най-важните фактори за това да бъде оказана резултатнаКръгът от проблеми, които налагат участието и даването на професионална помощ от правоспособен адвокат е трудно да бъде обхванат. ШирокоЕдин от най-чeсто задаваните въпроси, които гражданите нуждаещи се от юридическа помощ задават е: „Как да намеря добър адвокат?”. ТозиВ последно време в България се налага тенденцията количеството юристи и икономисти, които завършват родните университети да бъде много по-голямоМного често наред със споменаването на думата адвокат се споменава и понятието адвокатска кантора. Адвокатската кантора е широко разпространено названиеВ последно време забелязвам една засилваща се тенденция, а именно хората да търсят безплатни правни консултации на сайтовете на адвокатите,