Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат Правни услуги – как да ги получим?

Правни услуги – как да ги получим?

Правни услугиКръгът от проблеми, които налагат участието и даването на професионална помощ от правоспособен адвокат е трудно да бъде обхванат. Широко разпространено е схващането, че правни услуги от специализиран юрист следва да се търсят когато имаме проблеми от различно законово естество. И пак имайки предвид българската психология тази помощ се търси във възможно най – последния момент, когато възможностите на адвоката за намеса са силно ограничени. Ще си позволя да сравня правните услуги с бързата помощ – колкото по-рано професионалистът се заеме с проблема, толкова по-вероятно е същият да бъде разрешен успешно. Колкото повече време има адвокатът да подготви своята защитна позиция и да анализира в детайли казуса, толкова по-резултатна би била неговата работа.

Дори и начинаещите адвокати бързо осъзнават как по конкретен казус има изгубено ценно време, в което е трябвало да се вземат важни решения. И тези пропуски са повлияли в значителна степен върху хода на производството. Въпреки това напълно безизходни ситуации в практиката се срещат рядко – опитният защитник винаги може да се опита да изглади грешките и да предпази клиентът си от това да направи нови. Много клиенти не разбират, че имайки възможност да се консултират с адвокат и правейки го своевременно си спестяват излишни главоболия, които често не идват от насрещната страна, а от грешки допуснати от самите тях.

Често адвокатите представят на своите клиенти писмени консултации по даден казус. Смисълът на писменото заключение е клиентите да могат да се запознаят подробно, на спокойствие със заключението на защитника и да могат да приемат решение, с което да изберат най-правилната линия на поведение. За да може обаче тази цел да бъде реализирана успешно от съществена важност е правните услуги от професионалист да бъдат потърсени в подходящия, а не в последния момент.

Правните услуги по интернет – можем ли да им се доверим?

В българското онлайн пространство има голямо разнообразие от юридически статии, огромно количество блогове, форуми и т.н. източници, от които може да се почерпи информация. Заслужават ли тези източници доверие? Не съвсем. Без да виждате автора на дадена публикация не можете да оцените обективно нивото му на компетентност. В много от форумите можете да срещнете забележката, че собствениците им не отговарят за публикациите на посетителите в тях.

На тези открити източници предоставящи информационни правни услуги естествено има и качествени и полезни публикации, от очевидно опитни адвокати, които познават в детайли материята, която коментират. Това е чудесно ……….. само че за другите адвокати. Обикновеният човек нямащ основите на правото и опит в него, не би могъл да разтълкува или би изтълкувал погрешно съответните правни разпоредби, дори да се отличава с интелигентност над средната.

Много сайтове предлагат безплатни правни консултации, включително и моят. Това безусловно е от помощ за хората. Но тези интернет правни услуги страдат от един съществен недостатък – не може да бъде гарантирана тяхната достоверност и качество. Не напразно съществува мнението, че там където има двама юриста разглеждащи един казус има обикновено три различни мнения. Това всъщност е точно така и на практика – подаваната в нета частична информация не дава възможност да се анализира детайлно съответният проблем, а съответно и да се даде адекватен правен съвет. За това, и по-удачният и мъдър избор е когато имаме проблеми със закона да не се предоверяваме на източниците в мрежата, а да потърсим правни услуги от професионален адвокат, който би застанал зад думите си и би поел отговорността да ги защити в съда

5/5 - (2 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

Малко смях по темата адвокатиМалко смях по темата адвокатиПреди малко във фейсбук беше публикувана следната картинка, която според мен много точно отразява какво всъщност представлява професията адвокат и

Процесуално представителство от адвокатПроцесуално представителство от адвокатЗаконите на Република България дават право на всеки български гражданин да се възползва от квалифицирана юридическа помощ. Проблемът при това

%d bloggers like this: