Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат Правни услуги – как да ги получим?

Правни услуги – как да ги получим?

Правни услугиКръгът от проблеми, които налагат участието и даването на професионална помощ от правоспособен адвокат е трудно да бъде обхванат. Широко разпространено е схващането, че правни услуги от специализиран юрист следва да се търсят когато имаме проблеми от различно законово естество. И пак имайки предвид българската психология тази помощ се търси във възможно най – последния момент, когато възможностите на адвоката за намеса са силно ограничени. Ще си позволя да сравня правните услуги с бързата помощ – колкото по-рано професионалистът се заеме с проблема, толкова по-вероятно е същият да бъде разрешен успешно. Колкото повече време има адвокатът да подготви своята защитна позиция и да анализира в детайли казуса, толкова по-резултатна би била неговата работа.

Дори и начинаещите адвокати бързо осъзнават как по конкретен казус има изгубено ценно време, в което е трябвало да се вземат важни решения. И тези пропуски са повлияли в значителна степен върху хода на производството. Въпреки това напълно безизходни ситуации в практиката се срещат рядко – опитният защитник винаги може да се опита да изглади грешките и да предпази клиентът си от това да направи нови. Много клиенти не разбират, че имайки възможност да се консултират с адвокат и правейки го своевременно си спестяват излишни главоболия, които често не идват от насрещната страна, а от грешки допуснати от самите тях.

Често адвокатите представят на своите клиенти писмени консултации по даден казус. Смисълът на писменото заключение е клиентите да могат да се запознаят подробно, на спокойствие със заключението на защитника и да могат да приемат решение, с което да изберат най-правилната линия на поведение. За да може обаче тази цел да бъде реализирана успешно от съществена важност е правните услуги от професионалист да бъдат потърсени в подходящия, а не в последния момент.

Правните услуги по интернет – можем ли да им се доверим?

В българското онлайн пространство има голямо разнообразие от юридически статии, огромно количество блогове, форуми и т.н. източници, от които може да се почерпи информация. Заслужават ли тези източници доверие? Не съвсем. Без да виждате автора на дадена публикация не можете да оцените обективно нивото му на компетентност. В много от форумите можете да срещнете забележката, че собствениците им не отговарят за публикациите на посетителите в тях.

На тези открити източници предоставящи информационни правни услуги естествено има и качествени и полезни публикации, от очевидно опитни адвокати, които познават в детайли материята, която коментират. Това е чудесно ……….. само че за другите адвокати. Обикновеният човек нямащ основите на правото и опит в него, не би могъл да разтълкува или би изтълкувал погрешно съответните правни разпоредби, дори да се отличава с интелигентност над средната.

Много сайтове предлагат безплатни правни консултации, включително и моят. Това безусловно е от помощ за хората. Но тези интернет правни услуги страдат от един съществен недостатък – не може да бъде гарантирана тяхната достоверност и качество. Не напразно съществува мнението, че там където има двама юриста разглеждащи един казус има обикновено три различни мнения. Това всъщност е точно така и на практика – подаваната в нета частична информация не дава възможност да се анализира детайлно съответният проблем, а съответно и да се даде адекватен правен съвет. За това, и по-удачният и мъдър избор е когато имаме проблеми със закона да не се предоверяваме на източниците в мрежата, а да потърсим правни услуги от професионален адвокат, който би застанал зад думите си и би поел отговорността да ги защити в съда

5/5 - (2 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията