Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат Конкуренцията в юридическите услуги – добра новина за потребителите

Конкуренцията в юридическите услуги – добра новина за потребителите

В последно време в България се налага тенденцията количеството юристи и икономисти, които завършват родните университети да бъде много по-голямо от реално необходимото на пазара. Това от своя страна води до огромни трудности при намирането на работа по специалността. И докато за икономистите реализацията е относително по-лесна, пред юристите има редица пречки под формата на юридически стаж, встъпителни такси, адвокатски изпити и т.н. „изненади”, значително затрудняващи започването на самостоятелна практика.

Това голямо количество юристи на пазара води до дисбаланс нарушаващ първия закон на пазарната икономика, а именно, че търсенето трябва да съответства на предлагането. Повечето търсещи своето място под слънцето юристи водят до засилена конкуренция в сферата на предлагането на юридически услуги, като не се наблюдава и тенденция на намаляване на желаещите. Недалновидната политика на държавата по отношение приема на студенти по специалността право доведе до огромно количество юридически дипломи, които често са издадени на хора, нямащи ни най-малкото желание да се посветят на юридическата професия, но въпреки това след време решаващи, че могат да се пробват в адвокатското поприще.

Засилената конкуренция сред юристите наистина е неприятна за хората работещи в тази сфера, но пък от друга страна това се отразява положително върху качеството и цените на услугите предоставяни на потребителите. Повече професионалисти предоставящи юридически услуги означават по-богат избор и цени съгласно минимално предвидените адвокатски възнаграждения. Реалното изражение на засилената конкуренция намира своето изражение в борбата за всеки клиент, от което зависи финансовото и личното благополучие на всеки адвокат. А клиенти се печелят и задържат само с качествена услуга на добра цена и разбира се спечелени дела. В подобна силно конкурентна обстановка  адвокатите трябва да се откажат от широко наложилата се практика да поемат очевидно загубени дела, обещавайки благоприятен изход и в последствие оправдавайки се със съдията.

За това, за да бъдат привлечени клиентите адвокатите използват всички позволени от закона маркетингови стратегии – минимални такси и разсрочено плащане за редовните клиенти, периодични безплатни консултации, допълнителни безплатни услуги към юридическите консултации и процесуалното представителство. За това и конкуренцията в сферата на юридическите услуги далеч не е само нещо лошо и неприятно – тя е инструментът, от който се нуждаеше адвокатската дейност, за да обуздае „цифроманията” в адвокатските хонорари, която създаде образа на алчния адвокат в очите на обществото. Оптимизацията на цените и намаляването на адвокатските хонорари до минималните размери е полезно за потребителите и би направило услугите на професионалните адвокати достъпни до по-широк кръг от хора, което няма как да не се отрази положително на идеята за справедливост и върховенство на закона.

5/5 - (3 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията