Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат Как се определя стойността на адвокатския хонорар?

Как се определя стойността на адвокатския хонорар?

за хонорарите на един адвокатВ последно време все повече хора се убеждават в това колко истина има в поговорката, че ако смяташ, че да се потърси помощ от професионалист е много скъпо, винаги можете да се обърнете към дилетант и ще се убедиш, ще че излезе много по-скъпо. Пред всеки човек изправил се пред проблем стои изборът да се възползва ли от скъпите услуги на специалистът или да получи нужната помощ с възможно най-малко средства.

При сегашното материално положение на голяма част от българския народ това е напълно нормално и логично. Същото е положението и при адвокатите предоставящи на своите клиенти юридически услуги. Но преди да се избере съответният адвокат, е необходимо да се разбере как се определя стойността на правните услуги. Преобладаващата част от хората първо питат влизайки в адвокатската кантора колко ще им струва. Често е абсолютно невъзможно да се даде отговор на този въпрос веднага, защото точната стойност зависи от множество фактори и макар Тарифата за адвокатските възнаграждение да съдържа минималните стойности те са основно с информативен характер за минимума, но не и за максимума.

Нивото на юридическа подготовка на съответния адвокат

Това е един от най-важните фактори за определяне цената на юридическите услуги. Наличието на научна степен, не само говори за това, че съответният професионалист има съответното ниво за да упражнява адвокатската професия, но и говори за това, че съответният специалист освен с практиката има време да се занимава и с научна дейност. Съответно стойността на неговите услуги ще бъде значително по-висока, от тези на юристът нямащ подобно преимущество.

Обемът на свършената юридическа работа

Не е тайна за никого, че адвокатите, които са търсени ценят своето време. За това и цената на юридическата помощ в значителна степен зависи от обема на работата, която следва да се извърши. В това време се включва не само влизането в съдебно заседание, присъствието на следствени и други действия, времето за подготовка на защитата, изготвянето на други процесуални документи, анализ на нормите и практиката по съответния казус. Заплащането може да бъде както почасово, така и ежемесечно или пък за извършване на определено действие. Другият основен момент е времето, което ще отнеме на адвоката извършването на това действие. Колкото повече време отнема съответният правен ангажимент, толкова по-висока е стойността на адвокатския хонорар.

Процент от сумата на иска

По гражданските дела адвокатите могат да уговарят размера на своите хонорари в зависимост от сумата, за която е предявен иска. За всеки подобен случай процентът се определя индивидуално и зависи от обема на работа, която е необходимо да се извърши и заявената в исковата молба сума на претенцията.

Заплащане на разходите на адвоката

Един от важните елементи от стойността на възнаграждението се явяват неговите разходи. Към тях могат да се отнесат разходите за командировка – транспорт, нощувка, храна. Другите разходи са тези направени от самия адвокат по заплащане на такси за експертизи, съдебни такси, такси за издаване на документи в различни административни органи, пощенски разходи, нотариални услуги и др.

Определяне стойността на адвокатския хонорар

Както се вижда стойността на адвокатските услуги зависи от много фактори, но във всеки случай тя се определя по резултатите от личната среща между адвоката и клиента. Като правило това се прави при предварителната фаза на юридическата консултация, когато на база предоставената от клиента информация се прогнозира обема на очакваната правна работа. Обема на работа и адвокатския хонорар за тях се фиксират в договор за правна помощ подписван от клиента и неговия адвокат.

5/5 - (2 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията