Етикет: издръжка

Категория със статии посветени на въпросите свързани с дължимата от родителите издръжка на пълнолетни и непълнолетни децаЧесто задаван въпрос от клиентките ми е „Какво да правя когато бившият не плаща издръжка на детето ни?“. Това е„Какъв е редът за плащане на издръжка от общината?“ това е един от най-често задаваните въпроси, които се поставят когатоИск за издръжка за минало време най-често се предявява, когато се прекратява фактическо съпружеско съжителство от което има родени деца,Един от най-често срещаните в практиката казуси, по които работят адвокатите специализирани по семейно-правни въпроси са тези свързани с увеличаване

дело за издръжка на дете


В днешната статия ще отговоря на най-често задаваните ми въпроси по отношение издръжката, или поне ще обясня, защо е трудно