Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат издръжка Дело за увеличаване на издръжка

Дело за увеличаване на издръжка

Дело за увеличаване на издръжкаЕдин от най-често срещаните в практиката казуси, по които работят адвокатите специализирани по семейно-правни въпроси са тези свързани с увеличаване на издръжка. Според нашето законодателство неработоспособните лица, които не могат да се грижат сами за себе си и не могат да получават доход от собствено имущество имат право да получават издръжка.

В тази категория безспорно са малолетните и непълнолетните деца. Именно децата са и най-често срещаната категория лица, които претендират издръжка, посредством своите закони представители, най-често техните родители.

Какво налага воденето на дело за увеличаване на издръжка?

Обикновено това са увеличени по някаква причина нужди на детето, които могат да бъдат от най-различно естество. Приемане в учебно заведение изискващо заплащане на такси, медицински разходи, извънкласни занимания, като курсове и тренировки, увеличени потребности от храна и дрехи в следствие на естествения растеж и т.н.

В същото време е напълно възможно да са намалели доходите на родителя, който се е грижел до този момент за детето, като може същият да е останал без работа и по тази причина да среща трудности с отглеждането и възпитанието, които не е имал докато е получавал редовни и сигурни доходи.

Достатъчно основание за водене на съдебно дело за увеличаване на присъдената или договорен издръжка е и самият факт, че с увеличаване на размера на минималната работна заплата е увеличен и минималният и размер. И ако първоначално присъденият размер е по-нисък от този, който е след увеличението, то това е достатъчно, за да се приеме, че такъв иск е основателен.

Доколкото размерът на издръжката се определя както от нуждите на детето, така и от възможностите на родителя, то воденето на дело за увеличаване на издръжка може да се наложи и в резултат на увеличени възможности на родителят, който я дължи, каквито възможности не е имал при определяне на първоначалния размер. Естествено, винаги заставам на позицията, че при подобни нараснали възможности винаги е по-добре въпросът за изменение на издръжката да се реши с добра воля посредством преговори, отколкото чрез съда.

Но също толкова често ставам свидетел и на това как въпреки възможностите, които имат много бащи, по ред причини от чисто лично естество, не желаят да заплащат на своите деца дължимата издръжка и тогава, за да има някаква и законова и чисто човешка справедливост следва да се води дело за увеличаване на издръжка.

Масовата практика в България е делата за увеличаване на издръжка да се водят след съвети по форумите, без да се използва адвокат. Съответно и резултатите от тези дела са абсолютно незадоволителните увеличения от 10 – 20 лева.

Защо се случва така?

Отговорът е много лесен – защото ищецът, най-често майката няма юридическата култура да обоснове пред съдията по разбираем за последния и допустим от закона начин финансовото изражение на нуждите на своето дете. И в следствие на това съда присъжда и минимално увеличение на сумата, при това дори без отсрещната страна да е използвала адвокат.

Защо е нужен адвокат за воденето на дело за увеличаване на издръжка?

По същата причина, поради която когато ви се строши колата не отивате при водопроводчик, а при автомонтьор. Увеличаването на присъдена издръжка е юридически проблем и съответно за разрешаването му се нуждаете от юрист. При това не обикновен юрист, а такъв, който има значителен опит в областта на семейното право и по-специално частта касаеща издръжките.

С какво може да бъде полезен един адвокат за водене на дело за увеличаване на издръжка?

На първо място със своите познания и опит ще посъветва какви доказателства да набави клиента, за да обоснове нарасналите нужди на детето и/или увеличените възможности на дължащият издръжка родител.

На второ място да представи на съдията една теза, която е подкрепена от съответните доказателства обосноваваща правния интерес да се води подобно дело.

На трето място да парира опитите на ответната страна да се опита да укрие доказателства за свои доходи или да оспори нужди на детето. Чрез тези си действия и работейки в тясно сътрудничество със своя клиент адвокатът допринася за значително по-високия размер на присъдената от съда парична сума по делото за увеличаване на издръжка.

Не се опитвам да убеждавам никого да използва адвокатска помощ за подобен род дела, но практиката показва, че ако се търси максимален резултат единственият правилен избор е да се наеме специализиран адвокат, който с опита и уменията си да гарантира по-висок размер на издръжката.

В случай, че Ви предстои завеждане на дело за увеличаване на издръжка и сте решили, че винаги е по-мъдро да се потърси помощ от специалист, се обърнете към адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на електронната поща: lazarbelev@gmail.com за насрочване на дата и час за консултация по Вашия правен проблем.

5/5 - (4 votes)

28 thoughts on “Дело за увеличаване на издръжка”

 1. Здравейте имам две деца и вземам издръжка 160 лева , но водих дело за увеличение и още не са ми изплатили парите !!! Какво трябва да направя !!

  1. Здравейте,
   от изложението Ви не става ясно кога сте водили делото за увеличаване на издръжка, има ли решение, влязло ли е това решение в сила и т.н. Едва след като опишете по-подробоно ситуацията мога да направя анализ и да Ви прапоръмам как да действате.

 2. Здравейте, Имам две деца. Плащам издръжка за тях на бившата ми съпруга. Тя ми заведе дело за увеличаване на издръжката. Аз съм съгласен с новия размер. Какви са таксите, които трябва да платя ? 4 % от 3 годишната издръжка на цялата сума или на увеличения размер ? Благодаря предварително.

  1. Здравейте,
   зависи от практиката на конкретния съд. Някои съдилища при постигнато споразумение присъждат 2%, но във всички случаи, пропорционалната държавна такса се изчислява върху цялата издръжка, а не само върху увеличението.

 3. Здравейте, след подадена искова молба за издръжка на непълнолетно дете, съдът разпорежда да се посочи от чие име е подадена. Предполагам, че трябва да посоча детето, чийто законен представител съм, което действа с мое съгласие. Трябва ли детето да подписва молбата, с която ще отстранявам нередностите?
  Благодаря

  1. По принцип трябва, защото това е правно действие, което се извършва от непълнолетното дете със съгласие на неговия законен представител.

 4. Здравейте, при завеждане на дело за увеличаване на издръжката от страна на бащата към двете ни деца /16г и на 9г/ , като причини могат ли да бъдат посочени освен увеличаване на минималната работна заплата и нарастващите нужди на децата с нарастването на възрастта – облекло, храна, извънкласни занимания и подобни?

  1. Здравейте,
   основанието на иска може да бъде и само увеличаването на минималната работна заплата, от което е произтекло увеличаване на минималния размера на издръжката. Като основание могат да се посочат и нараснали нужди на децата, но те не само трябва да се твърдят, а и да се докажат в делото за увеличаване на издръжка, което както показва е основен проблем в този вид съдебни производства доколкото майките в повечето случаи не могат да осигурят исканите от техния адвокат доказателства.

 5. Здравейте !
  Имам развод от 2 години.Плащам издръжка по съдебно решение в размер на 105 лева.Бившата ми съпруга замина да работи и живее в Англия с детето ни,за което аз дадох съгласие .Завела е иск за увеличаване размера на издръжката му като доказва ,че ма нарастващи нужди.
  А ние се споразумяхме ,че ще дам съгласие той да е там ,тъй като тя ще има високи доходи за отглеждането му.
  Получавам много ниски доходи -минимална рЗ .Не бих могъл да плащам на този етап ,по-висок размер от 127.50 лева.Ще бъде ли уважено искането и ? Благодаря Ви

  1. Никой не може да Ви даде отговор на този въпрос, доколкото определянето на по-висок размер на издръжката зависи от много фактори, не само от Вашата залата, но и от доказаните в процеса нужди на лицето, на което се дължи издръжка. За да си спечелите възможно най-ниския размер на увеличението ползвайте адвокатска помощ, в противен случай е много вероятно майката да издейства максимален размер.

 6. Здравейте, адвокат Белев,
  Имам следния въпрос: Разведох се през 2015 г. Преди развода живеехме с жена ми в Добрич. След развода, тя остана там с детето, а аз живея в София, като постоянният ми адрес е също в София. Плащам 170 лв. издръжка на детето. В момента е завела дело срещу мен за увеличаване на издръжката, като делото е заведено в Добрич. Каква е възможността да инициирам изтегляне на делото в София? Ако се обърна към Вас може ли да постигнете такова нещо?

  1. Здравейте,
   подсъдността на делата за издръжка е по местоживеене на детето и изборът в Добрич или в София, зависи само и единствено от волята на ищеца, тоест на бившата Ви съпруга. За съжаление дори да възразите за подсъдност, това няма да бъде взето предвид.

 7. Здравейте!След скорошен развод по взаимно съгласие идва и този въпрос за искане увеличение на издръжката сега плащам по 150 лева на дете имам 2 деца.Въпроса ми е до колко може да достигне искането на увеличението дали има някакъв лимит все пак съобразен с моите доходи нали и аз трябва да преживявам някакси.моя случаи е малко по заплетен и ако се интересувате и искате на добра воля да ми помогнете със съвет ше ви бъда благодарен.

  1. Здравейте,
   лимит няма. Размерът на увеличението е в зависимост от паричната равностойност на увеличените нужди на децата. Вашите доходи са единствено ориентир дали можете реално да си позволите да плащате увеличената издръжка.

 8. Колко е минимума месечна издръжка на дете към днешна дата ?Имам присъдена издръжка за двете си деца 110 лв, на дете .Искам да подам дело за увеличение на същата понеже с нарастването на минималната заплата за страната ,нараства и размера на минималната издръжка,това основание ли е за това което мисля да направя скоро време.

  1. В момента минималният размер на издръжката е 127,50 лв. Съгласно съдебната практика увеличаването на минималния размер на издръжката е самостоятелно основание за завеждане на дело за увеличаване на издръжката, като не е проблем да искате и получите и по-голям размер, ако имате необходимите доказателства за нужди на децата в съответния размер.

 9. Здравейте,разведена съм от 2012 година имам син на 7.Присъдената по решение издръжка на детето от бащата е в размер на 150 лв.В последните години бащата я плащаше в двоен размер всеки месец, но от както му се роди друго дете от втората му жена (с която живеят в Англия,тя е англичанка, той също има гражданство),започна да плаща по 150 лв.Мога ли да заведа дело за повишаване на издръжката, в предвид неговите доходи,имотно състояние и други …още повече, че идва да вижда сина си два пъти в годината и не полага никакви грижи за него,което автоматично дискриминира детето спрямо второто му?!Само за пояснение детските надбавки в Англия са 80 лири,в сравнение с съдебната издръжка 65 лири,която съвсем скоро ще бъде и минималната такава за страната ни.Благодаря Ви предварително!

  1. Здравейте,
   моля Ви спрете да разсъждавате по начина – има високи доходи, значи ще плаща голяма издръжка. Ако ще бащата да е милионер, пак може да плаща само минимална издръжка, защото водещия фактор в едно дело за увеличаване на издръжка не са неговите доходи, а нарасналите нужди на детето, които майката следва да докаже. Имайте предвид, че шансът да докажете негови доходи в Англия, дори и със съдебна поръчка силно клонят към нула, доколкото английския съд, въпреки международните договори изобщо не го интересува какво иска от него българския съд. За това ако желаете да заведете дело за увеличаване на издръжка се концентрирайте върху доказване на нуждите на детето от съответно увеличение, като не забравяте, че и Вие също сте длъжна да давате такава на детето си. Какви са детските надбавки в Англия няма абсолютно никакво значение за едно дело в България.

 10. Здравейте,
  Разведена съм по взаимно съгласие с решение на съда от октомври 2015 година. Имам две деца момчета на 7 и 5 години. Малкият ми син е с диагноза Аутизъм от миналата 2017 година. Детето има прояви на агресивно поведение към всичко около него – хора и предмети, поради което срещам големи трудности в отглеждането му и особено социализацията му. Издръжката на бащата в момента е 120лв за всяко дете. Бащата не полага допълнителни грижи за децата си. По време на развода представи официално че получава минимална заплата. Мога ли да заведа дело за увеличаване на издръжката на по малкият си син и с колко би могла да се увеличи тя?
  Благодаря предварително!

  1. Госпожо, дело за увеличаване на издръжка се води при нараснали нужди на детето. Ако съответно детето Ви, което има аутизъм се налага да посещава специализирани места за помощ и да приема медикаменти на определена стойност то имате основание да заведете такова дело. А с колко ще бъде увеличена издръжката без да имам представа колко струват лекарствата и лечението на детето Ви и какви са другите му нужди просто няма как да отговоря, защото моите отговори следва да се базират на доказателства, с които разполагате. При това положение да се ангажирам с точен отговор за сумата ще бъде абсолютна проява на непрофесионализъм. При дело за увеличаване на издръжка на непълнолетно дете водещи са неговите нужди, а възможностите на бащата нямат такава тежест, макар съда да е длъжен да се съобразява и с тях.

 11. Здравейте, с бащата на детето ми имаме развод от 2013г. по взаимно съгласие. Тогава в споразумението записахме дължима издръжка 100 лв., която плаща редовно. Сега работи в чужбина и доходът му се е увеличил многократно. Това основателна причина ли е да заведа дело за увеличение на издръжка? Как може да се докаже доходът му?

  1. Здравейте,
   това, че бащата има значителни доходи не е основание да заведете дело за увеличаване на издръжката. Водещо при дело за увеличаване на издръжката е какви нужди има детето, а не доходите на задължения родител. А относно това дали може да се докажат доходи в чужбина – да, това е възможно, ако става въпрос за държави в ЕС и такива, с които България има съответни договори за правно сътрудничество. Но това като цяло е излишно упражнение, което освен, че е скъпо и бавно няма почти никаква роля в делото за увеличаване на издръжка. При определена издръжка от 100 лв., при положение, че от началото на 2018 година минималният размер е 127,50 лв. дори само това е основание да заведете иск за увеличаване на издръжката. А колко ще бъде повишението вече зависи от това какви нужди на детето ще бъдат доказани в производството пред съда със съответните годни доказателствени средства.

 12. Здравейте ! Нашия баща не изплаща издръжка ,отдавана.Развода ми е от 2009,дал е не повече от 3000лв ,при определена издръжка 100лв на месец. Вече няма нищо -имот ,работа …Укрива се ,може би в чужбина .Възможно ли е да се заведе дело за издръжка ,като е неоткриваем?
  Сина ми вече е на 16г ,с разходи за път ,футбол и т.н

  1. Здравейте,
   възможно е да заведете дело за увеличаване на издръжка, без значение, че бащата е в чужбина или е неоткриваем. Съда ще му назначи особен представител и делото ще се гледа при всички положения. Моля имайте предвид, че в този случай предвид възрастта на сина Ви, молбата се подава от негово име с Ваше съгласие, а не както е било преди това само от Ваше име.

 13. Здравейте мъжат ми заплаща месечна издръжка на детето си от 150 лв. след заведено дело за увеличаване на издръжката през 2015 г. през годината даваме и пари над издръжката когато се налага и преценим че не е за излишни капризи. Въпроса ми е на какаъв период майката може да ни завежда дело за изменение на издръжката (детето в момента е на 12 години) и ако имаме сключен брак с бащата моя доход има ли значение за определяне на издръжката. благодаря ви много.

  1. Здравейте,
   майката на детето може да завежда дело за увеличаване на издръжка винаги когато прецени, че нуждите на детето го изискват. Няма такова нещо като срок през който да го прави. При брак с бащата Вашите доходи нямат значение за определяне на размера, доколкото не Вие сте задължена да я плащате и от значение са единствено доходите на ответника, в случая – бащата.

 14. Здравей,
  Плащам издръжка от 300 лв. от 3 години и сега, във връзка с идването на отоплителния сезон, майката на детето ми ме изнудва за още, предвид че парите, които давам, не са достатъчно. Това основателна причина ли е за завеждане на дело за увеличаване на изплащаната от мен издръжка.
  Благодаря предварително!

  1. Не, не е основателна причина, доколкото образуването на дело за увеличаване на издръжка предполага нараснали нужди на детето, които да са трайни, а не инцидентни, каквито са увеличените разходи за отопление. Още повече заплащате не малка за българските стандарти издръжка, която би следвало да покрива всички нужди на детето. Да не забравяме все пак, че освен бащата и майката също е длъжна да осигурява издръжка.

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: