Дело за увеличаване на издръжка

Дело за увеличаване на издръжкаЕдин от най-често срещаните в практиката казуси, по които работят адвокатите специализирани по семейно-правни въпроси са тези свързани с увеличаване на издръжка. Според нашето законодателство неработоспособните лица, които не могат да се грижат сами за себе си и не могат да получават доход от собствено имущество имат право да получават издръжка.

В тази категория безспорно са малолетните и непълнолетните деца. Именно децата са и най-често срещаната категория лица, които претендират издръжка, посредством своите закони представители, най-често техните родители.

Какво налага воденето на дело за увеличаване на издръжка?

Обикновено това са увеличени по някаква причина нужди на детето, които могат да бъдат от най-различно естество. Приемане в учебно заведение изискващо заплащане на такси, медицински разходи, извънкласни занимания, като курсове и тренировки, увеличени потребности от храна и дрехи в следствие на естествения растеж и т.н.

В същото време е напълно възможно да са намалели доходите на родителя, който се е грижел до този момент за детето, като може същият да е останал без работа и по тази причина да среща трудности с отглеждането и възпитанието, които не е имал докато е получавал редовни и сигурни доходи.

Достатъчно основание за водене на съдебно дело за увеличаване на присъдената или договорен издръжка е и самият факт, че с увеличаване на размера на минималната работна заплата е увеличен и минималният и размер. И ако първоначално присъденият размер е по-нисък от този, който е след увеличението, то това е достатъчно, за да се приеме, че такъв иск е основателен.

Доколкото размерът на издръжката се определя както от нуждите на детето, така и от възможностите на родителя, то воденето на дело за увеличаване на издръжка може да се наложи и в резултат на увеличени възможности на родителят, който я дължи, каквито възможности не е имал при определяне на първоначалния размер. Естествено, винаги заставам на позицията, че при подобни нараснали възможности винаги е по-добре въпросът за изменение на издръжката да се реши с добра воля посредством преговори, отколкото чрез съда.

Но също толкова често ставам свидетел и на това как въпреки възможностите, които имат много бащи, по ред причини от чисто лично естество, не желаят да заплащат на своите деца дължимата издръжка и тогава, за да има някаква и законова и чисто човешка справедливост следва да се води дело за увеличаване на издръжка.

Масовата практика в България е делата за увеличаване на издръжка да се водят след съвети по форумите, без да се използва адвокат. Съответно и резултатите от тези дела са абсолютно незадоволителните увеличения от 10 – 20 лева.

Защо се случва така?

Отговорът е много лесен – защото ищецът, най-често майката няма юридическата култура да обоснове пред съдията по разбираем за последния и допустим от закона начин финансовото изражение на нуждите на своето дете. И в следствие на това съда присъжда и минимално увеличение на сумата, при това дори без отсрещната страна да е използвала адвокат.

Защо е нужен адвокат за воденето на дело за увеличаване на издръжка?

По същата причина, поради която когато ви се строши колата не отивате при водопроводчик, а при автомонтьор. Увеличаването на присъдена издръжка е юридически проблем и съответно за разрешаването му се нуждаете от юрист. При това не обикновен юрист, а такъв, който има значителен опит в областта на семейното право и по-специално частта касаеща издръжките.

С какво може да бъде полезен един адвокат за водене на дело за увеличаване на издръжка?

На първо място със своите познания и опит ще посъветва какви доказателства да набави клиента, за да обоснове нарасналите нужди на детето и/или увеличените възможности на дължащият издръжка родител.

На второ място да представи на съдията една теза, която е подкрепена от съответните доказателства обосноваваща правния интерес да се води подобно дело.

На трето място да парира опитите на ответната страна да се опита да укрие доказателства за свои доходи или да оспори нужди на детето. Чрез тези си действия и работейки в тясно сътрудничество със своя клиент адвокатът допринася за значително по-високия размер на присъдената от съда парична сума по делото за увеличаване на издръжка.

Не се опитвам да убеждавам никого да използва адвокатска помощ за подобен род дела, но практиката показва, че ако се търси максимален резултат единственият правилен избор е да се наеме специализиран адвокат, който с опита и уменията си да гарантира по-висок размер на издръжката.

В случай, че Ви предстои завеждане на дело за увеличаване на издръжка и сте решили, че винаги е по-мъдро да се потърси помощ от специалист, се обърнете към адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на електронната поща: lazarbelev@gmail.com за насрочване на дата и час за консултация по Вашия правен проблем.