Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Бракоразводен адвокат Бракоразводен адвокат – често задавани въпроси #3.

Бракоразводен адвокат – често задавани въпроси #3.

бракоразводен адвокат - въпросиПродължавам серията от статии даващи отговор на най-често задаваните въпроси, които хората задават на своя бракоразводен адвокат по повод прекратяването на брака.

Въпрос № 1. Мога ли да се разведа, ако съпругът/съпругата ми е в чужбина?

Отговор: Разбира се, че може. Въпросът е единствено какъв ще бъде размерът на разходите за развод и колко време ще отнеме. Ако съпругът в чужбина е съгласен и има възможност да дойде в България за датата на делото, то без проблем може да се реализира процедурата за развод по взаимно съгласие.

Ако не може, то няма проблем да си наеме бракоразводен адвокат, който да го представлява и да се премине към развод по исков ред, с признаване на иска и предвидимо съдържание на съдебното решение. Ако съпругът не е съгласен се минава през по-скъпата и времеемка процедура включваща в себе си призовавания чрез Държавен вестник, назначаване на особен представител и т.н. С две думи при твърдо желание, развод при всички положения ще има.

Въпрос № 2. Може ли да се обжалва решението по дело за развод по взаимно съгласие?

Отговор: Не, не може. Подобно решение отразява волята и на двамата съпрузи и се приема, че тя е окончателна и желана и от двамата. Чрез решението, което закрепва желанията на развеждащите се поставят сравнително ясни рамки на отношенията, които ще съществуват между бившите съпрузи. Това следва да бъде разяснено и на двете страни при предварителните консултации от избрания бракоразводен адвокат.

За това и на всяко решение за развод по взаимно съгласие има абзац: „Решението е окончателно и не подлежи на обжалване“. Естествено след излизането на решението може да се окаже, че и съдията като човек е допуснал някакви неточности в него, но тогава тези неправилно отразени моменти се коригират чрез процедурата за поправка на явна фактическа грешка.

Въпрос № 3. Задължително ли е да се подели недвижимото и движимо имущество в дело за развод?

Отговор: Не е задължително, макар в някои случаи предвид сложите отношения между клиентите да е силно желателно, за да се избегнат бъдещи търкания между тях. Имуществото може да бъде разделено доброволно и извънсъдебно, като има множество възможности как това да стане. Но доколкото вариантите не са малко на брой, няма да се спирам подобно на тях, доколкото да ви консултира за най-удачния вариант е работа на Вашия бракоразводен адвокат.

Въпрос № 4. Възможно си е съпругата да запази фамилното име на съпруга след дело за развод?

Отговор: Възможно е, като във варианта по взаимно съгласие и двамата се съгласяват с тази точка от споразумението. Не са рядкост в практиката обаче случаите при развод по исков ред, когато съпругът е против това, без значение от причините.

В такъв случай на съпругата ще и трябва адвокатска помощ, за да докаже, че важни причини налагат тя да остане с това си име – било то, че така е известна в обществото, за да има еднакво фамилно име с децата или поради това, че на определени важни документи фигурира с фамилията на съпруга. Но това е въпрос на юридическа техника и работа на адвокатите.

Ако се нуждаете от квалифицирана правна помощ по въпроси свързани с развода се обадете на тел. 0876 217 476 и запазете час за консултация с адвокат Лазар Белев, в офисите в София и Велинград.

ВИЖТЕ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

  1. Често задавани въпроси към бракоразводния адвокат
  2. Често задавани въпроси към бракоразводния адвокат – втора част
5/5 - (7 votes)

2 thoughts on “Бракоразводен адвокат – често задавани въпроси #3.”

  1. Възможно ли е да се напусне семейното жилищни заедно с детето още след пускане на молба за развод по исков ред?

    1. Напълно възможно е. Можете да го направите по всяко време.

Оставете коментар или въпрос под статията