ИЗДРЪЖКА ЗА МИНАЛО ВРЕМЕ

издръжка за минало времеИск за издръжка за минало време най-често се предявява, когато се прекратява фактическо съпружеско съжителство от което има родени деца, като след раздялата на партньорите родителят, който не е поел грижата отказва да дава средства за тях.

Голяма част основно от майките в подобни ситуации правят грешката да отлагат във времето предприемането на действия по защита на интересите на своите деца и не са редки случаите, когато дело за издръжка занапред и издръжка за минало време се завежда няколко години след фактическата раздяла.

Естествено има и отговорни родители, които след раздялата напълно доброволно заплащат издръжка на своите деца и при такова развитие на ситуацията не се налага водене на дело. Но практиката показва, че не са малко и случаите, когато обикновено бащите, като форма на наказание и отмъщение спрямо майката не дават никакви средства за отглеждането и възпитанието на децата си.

И именно в такива случаи майката, като законен представител имащ задължението да се грижи за детето си, следва да се обърне към адвокат, за да принуди бащата да заплаща определена парична сума, с която да бъдат посрещнати нуждите на общото им потомство.

За правна консултация и поемане на дела касаещи проблеми с издръжката на Вашето дете се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на e-mail: lazarbelev@gmail.com за насрочване на дата и час за среща в офиса в гр. София, бул. “Александър Стамболийски” № 125-2, ет. 2

Обикновено искът за издръжка на дете за минало време се води заедно с такъв за бъдеще време, но е напълно възможно да се предявява и самостоятелно, в случай, че от някакъв момент задълженият да плаща издръжка родител е започнал да дава такава.

При подаването на иск за издръжка за минало време следва да се има предвид това, че претенцията може да се простира максимум до една година /12 месеца/ назад считано от датата на подаване на исковата молба. Тоест, ако фактическата раздяла между двойката е настъпила преди повече от една година то претенцията може да бъде само за 12 месечни издръжки, като правото да се иска такава за месеците преди това се погасява по силата на законовата разпоредба на чл. 149 от СК.

Това е и основната причина, поради които родителят, който фактически поема грижите за детето след раздялата на партньорите следва да предприеме действия по регулиране на отношенията с другия родител касаещи издръжката.

В противен случай този родител действа против интересите на своето дете и това му бездействие по никакъв начин не може да бъде оправдано доколкото то не води до подобряване на условията и възможностите за отглеждане и възпитание на непълнолетните или малолетните, за които те се грижат.

Моят съвет като адвокат е, още в първите няколко месеца след фактическата раздяла на двойката в случай, че не бъде постигнато съгласие за заплащането на определена парична сума, незабавно да се стартира дело за издръжка, както за бъдеще време, така и за миналото време от фактическата раздяла, а с цел спестяване на време и разходи, в същото производство да бъдат предявени и изковете за родителски права и режим на лични отношения.

Така в едно производство страните ще уредят абсолютно целия спектър от отношения както между самите тях, така и с общите им деца, което пък от своя страна ще намали напрежението и ще осигури относително нормални и спокойни отношения, доколкото това е възможно.

адвокат издръжкаВ случай, че след раздялата с Вашия партньор, той не проявява дължимото отговорно родителско отношение към общото Ви дете и по някаква причина не желае да заплаща дължимата от него издръжка, се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476, или на e-mail: lazarbelev@gmail.com за насрочване на дата и час за консултация и завеждане на дело за издръжка, родителски права и режим на лични отношения. С опитът ми като защитник на правата и интересите на моите клиенти можете да се запознаете в раздел „Дела решени в полза на клиентите“