Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Франчайзинг Помощ от адвокат по франчайзинг въпроси

Помощ от адвокат по франчайзинг въпроси

ФранчайзингФранчайзингът в България е все още явление, което е ново и непознато. И като всяко ново и различно от традиционното към него е нормално да се подхожда с подозрение и недоверие. Въпреки това дори в консервативната ни действителност този бизнес модел ще заеме полагащото му се място в близките години. Като икономически и бизнес модел интересуващите се от франчайзинг знаят пределно добре какво представлява тази форма на партньорство, но като правни отношения сравнително малко специалисти са наясно със сложната материя на договорите и оперативните наръчници, регламентиращи правата и задълженията на страните.

Защо решилият да развива франчайзинг бизнес предприемач следва да потърси помощ от адвокат и кога трябва да стане това? Съветите на квалифициран адвокат могат да бъдат полезни както на франчайзодателя, така и на франчайзполучателя. А консултацията с професионален юрист трябва да бъде направена веднага след като даденият предприемач реши, че ще развива този бизнес модел.

По отношение дейността на франчайзодателя адвокатската помощ се състои в изготвянето на франчайзинговия договор, имащ най-голяма важност за отношенията между страните. Друго направление, в което един квалифициран адвокат може да бъде полезен е съдействието при изготвянето на оперативния наръчник и синхронизирането му с договора и законовите изисквания за съответния вид дейност. Също така след изграждането на договорната основа на бъдещата франчайзинг система запознатият с детайлите юрист може да участва в преговорите с бъдещите франчайзполучатели изяснявайки спорните въпроси и внасяйки разяснения относно детайлите на сътрудничеството.

Добрият франчайзинг адвокат може да бъде много полезен и за предприемачът решил да стане част от дадена франчайз верига. Предвид обема на документация, правата, задълженията и главно неустойките, които са предвидени в договорите за франчайзинг и с цел защита на интересите си следва същите да бъдат предварително консултирани с правоспособен юрист и спорните, неясните и откровено неравноправни клаузи в тях да бъдат коригирани. Франчайзполучателят трябва предварително да бъде пределно наясно с това какви права има и какви задължения поема, както и какви неустойки ще плати ако отношенията с франчайзодателя не се развият съгласно договора. Адвокатът също така може да представлява своя клиент в преговорите с насрещната страна от етапа на предварителните разговори до момента на подписването на договора.

В случай, че се нуждаете от квалифицирана юридическа консултация по въпросите на франчайзинга можете да се обърнете към адвокат Лазар Белев. Ще получите комплексно правно обслужване от изготвянето на съответните документи до представителство при преговори с бъдещи партньори.

5/5 - (4 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията