Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Бракоразводен адвокат Ролята на адвоката при дело за развод

Ролята на адвоката при дело за развод

дело за разводРешението да се прекрати брак посредством дело за  развод е едно от най-сложните, пред които се изправя една семейна двойка.

Особено, ако прекратяването на брака е свързано с въпроси касаещи разделяне на имущество и права над децата.

От практиката си знам, че далеч не винаги хората подхождат трезво, спокойно и осмислено към тази неприятна ситуация.

За това и когато разбирателството между двама съпрузи липсва следва да се потърсят услугите на добър бракоразводен адвокат, който да опита доколкото е възможно да разреши спорните въпроси по цивилизован път.

Обикновено основна пречка пред това културно и спокойно да бъдат решени въпросите съпътстващи развода са различни обиди разменени между съпрузите – било с думи, било с действия и взаимните претенции.

Адвокатът, който не се явява страна по тези семейно конфликти, посредством преговори и в зависимост от умението си да убеждава може да постигне много относно уеднаквяването на позициите между съпрузите.

Това позволява съпрузите да си спестят многократно по-високите държавни такси за развод, при който отсъства елементът взаимно съгласие.

Колкото и обаче да бъде добър един бракоразводен адвокат в убеждаването и преговорите има някои случаи, при които разривът в отношенията между страните е толкова дълбок, че просто не остава нищо друго освен водене на дело за развод по исков ред.

И в този случай помощта на адвокат може да се окаже повече от наложителна.

На първо място добрият бракоразводен адвокат още в самото начало на процеса ще направи правен анализ на съответното дело и ще изясни на клиента си перспективите и вариантите за решения, които може да постанови съда.

На следващо място адвокатът работещ върху конкретния развод ще предложи варианти за защита интересите на своя клиент по отношение упражняването на родителските права, мястото на тяхното упражняване, режима на лични отношения, дължимата издръжка, а освен това и тези касаещи разделянето на съпружеското имущество.

За да може обаче избраният адвокат да приложи цялото си умение и талант в съдебната зала, за да бъде решено воденото дело за развод в полза на клиента, той следва да подкрепи своята позиция със съответните доказателства .

За това и третото основно направление, по което могат да бъдат полезни адвокатските услуги е именно събирането на доказателства и подготвянето на съответните съдебни документи.

Видно от гореизложеното адвокатът има съществена роля за успешното приключване на едно дело за развод.

От уменията, таланта и събраните от него доказателства в преобладаваща степен зависи това колко бързо и безболезнено ще премине процедурата по разтрогване на брака.

5/5 - (5 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: