Етикет: договорФранчайзингът в България е все още явление, което е ново и непознато. И като всяко ново и различно от традиционното