Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат административно право Обжалване на наказателни постановления на КАТ

Обжалване на наказателни постановления на КАТ

обжалване на наказателни постановления на КАТ

Кога и как да започне обжалване на наказателни постановления на КАТ? Един от органите в страната ни известен със своята страст към съставянето на актове и наказателни постановление се нарича КАТ.

Всеки шофьор, ще си позволя да перефразирам, дори и добре да шофира рано или късно се среща с представителите на професията пътен полицай и често за нещо наглед съвсем дребно успява да се сдобие с наказателно постановление срещу себе си, с която му се налага глоба способна да развали напълно настроението му.

Но съставените от КАТ актове и наказателни постановления имат една характерна особеност, а именно: същите се пишат от хора /ще се опитам да се изразя максимално обективно/с не особено добра правна култура.

Или по-просто казано като изключим пряко засягащият ги Закон за движение по пътищата, другите важни за издаването на едно наказателно постановление актове като ЗАНН са им абсолютно чужди. И това е така, просто защото на пътните полицаи никой не им е разяснил как трябва да съставят административно-наказателните актове, които да накарат шофьорите да спазват определени правила.

След години практика и много разкарване по съдилищата в качеството на актосъставители някои от тях добиват необходимата правна култура, но като цяло проблема си ниската подготовка относно прилагането на законите си остава на изключително широк разпространен.

За обжалване на наказателни постановления на КАТ, заповеди за отнемане на СУМПС, спиране от движение на автомобил и др. санкции от Закона за движение по пътищата се свържете с адв. Лазар Белев, за насрочване на дата и час за консултация по Вашия административно-наказателен проблем.

Естествено този недостатък на системата по дисциплиниране на водачите на МПС създава благоприятна среда за адвокатите като мен да обжалват изключително успешно наказателните постановления на КАТ.

По свои наблюдения мога съвсем отговорно да заявя, че над 80% от обжалваните наказателни постановления на КАТ биват отменени от съда. И причините в повечето случаи е, че актовете и постановленията страдат от съществени процесуални недостатъци под формата на липсващи задължителни реквизити.

Друго характерно за наказателните постановления на КАТ е склонността към свободна интерпретация на законовите норми и художественото описание на извършеното нарушение, което обаче макар и забавно е нарушение на процесуалните правила.

Все пак в защита на органите на КАТ ще кажа, че това е един от малкото държавни органи, които не получават подкрепа от квалифицирани прависти, като например щатните юрисконсулти в другите държавни ведомства.

И тогава шансовете им срещу високо подготвеният адвокат,способен да извади и най-малкото процесуално нарушение силно почват да клонят към нула.

От къде обаче при толкова висок процент обжалвани и отменени наказателни постановления идва фактът, че много нарушители не обжалват тези документи. Факторите за това са няколко – ниската правна култура на хората и нежеланието да търсят своите права, което пък е пряка последица от манталитета на поданици, а не на граждани с права.

На второ място е фактът, че често глобите на КАТ не са в особено големи размери – 100 – 400 лева и мнозина избират да ги платят и да не се занимават. На трето място идват не особено адекватните минимални адвокатски възнаграждения, които в случая с обжалването на наказателното постановление са 300 лева.

Все пак гражданите трябва да знаят, че повечето казуси с обжалване на наказателни постановления на КАТ не се отличават с изключителна правна сложност и е възможно същото да бъде отменено и само на база писмена жалба изготвена от специализиран адвокат по обжалване на наказателни постановления на КАТ, която би струвала около 80 – 100 лева.

В случай, че се нуждаете от квалифицирана юридическа помощ по дела свързани с обжалването на наказателни постановления на КАТ, можете да се свържете с адвокат Лазар Белев на следните телефон 0876 217 476 и електронна поща lazarbelev@gmail.com . С практиката ми в областта на обжалването на наказателни постановления и електронни фишове на КАТ можете да се запознаете от следните решения в РАЗДЕЛ ДЕЛА РЕШЕНИ В ПОЛЗА НА КЛИЕНТИТЕ:

1. РЕШЕНИЕ № 176/2013 по НАХД № 291/2013г. на РС – Велинград
2. РЕШЕНИЕ № 547/2013г. по НАХД № 1261/2013г. на РС – Пазарджик
3. РЕШЕНИЕ № 36/2014г. по НАХД № 2135/2013г. на РС – Пазарджик
4. РЕШЕНИЕ № 113/2013г. по НАХД № 282/2013г. на РС – Пещера
5. РЕШЕНИЕ № 89/2014г. по НАХД № 137/2014г. на РС – Велинград
6. РЕШЕНИЕ № 255/2014г. по НАХД № 309/2014г. на РС – Пазарджик
7. РЕШЕНИЕ № 3121/2014г по КАНД № 3264/2014г. на АС – София
8.РЕШЕНИЕ № 111/2015г. по НАХД № 984/2014г. на РС – Петрич
9. РЕШЕНИЕ № 122/2015г. по КАНД № 117/2015г на АС – Видин
10.РЕШЕНИЕ № 113/2015г. но НАХД № 172/2015г. на РС – Велинград
11. РЕШЕНИЕ № 248/2014г. по НАХД № 489/2014г. на РС – Велинград

5/5 - (5 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията