Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат административно право Обжалване на наказателно постановление

Обжалване на наказателно постановление

обжалване на наказателно постановлениеВъпреки, че страната ни претендира, че е правова все още значителна част от гражданите не се възползват от адвокатските услуги, когато им се налага да прибягват до обжалване на наказателни постановления издадени от различни държавни органи. От друга страна административно наказателните дела не се ползват с голяма популярност сред практикуващите адвокати. Първата причина за това е липсата на сериозни правни последици за извършено административно нарушение обуславящи по-ниските адвокатски хонорари за тях. На второ място е ускореният ред за разглеждане на делата по обжалване на наказателни постановления, което значително затруднява защитниците да приложат цялото си майсторство и да използват в пълнота наличния инструментариум от процесуални действия. Като трета причина за малкото търсене на услугите на административният адвокат е страхът на самите клиенти от това да влязат в колизия с държавните органи предполагайки, че това ще засили натискът върху тях. На четвърто място административно-наказателните дела по причина на остарялото мислене на много съдии по-рядко се решават в полза на жалбоподателят. На пето място е липсата на квалифицирани юристи с добра теоретична и практическа подготовка в областта на обжалването на наказателни постановления, макар че административният процес се изучава като задължителна дисциплина в университетите ни.

Примирението с наложените административни наказания и въздържанието от обжалване на наказателните постановления единствено водят след себе си по-тежка отговорност при условието на повторност, налагане на глоби и имуществени санкции дори, когато дадено нарушение не е абсолютно доказано и изяснено, и най-общо казано до административен произвол, третиращ гражданите като донори на републиканския бюджет, а не като субекти със съответните права. В последно време значителна част от колегите адвокати забелязват увеличаване на тенденцията държавните органи все по-често да извършват проверки и да налагат санкции.

В тази ситуация става наложително получаването на квалифицирана юридическа помощ по административно-наказателни дела, като гаранция за спазването на конституционните права на човека и гражданина, както и законните интереси на юридическите лица. Ситуацията, в която адвокатът фактически не е предвиден да участва в производствата по обжалване на наказателни постановления противоречи в най-голяма степен на принципите на правовата държава. А именно такова е положението в българския Закон за административните нарушения и наказания – адвокатът не е предвиден и участието му е поставано в зависимост от това дали нарушителят ще се обърне към такъв. А когато клиентът желаещ да се защити ефективно потърси услугите на адвокат и спечели делото срещу държавният орган, то тогава разноските за адвокатски хонорар остават за негова сметка, защото съда не присъжда тези разноски в административно-наказателните производства. Разбира се те могат да бъдат потърсени и възстановени по общия граждански исков ред, но това е допълнително усложнение и за клиента и за адвоката.

 Именно за да се балансира по-благоприятното положение на държавния орган спрямо нарушителят е наложително да бъдат потърсени услугите на добър, адвокат, който да обжалва наказателното постановление и да защити своя клиент. В редица случаи спестяването на пари за адвокатски хонорар води до значителни финансови загуби, пример за това са наказателните постановления издавани от инспекцията по труда където размера на санкциите може да достигне десетки хиляди левове.

В случай, че срещу Вас има издадено наказателно постановление и смятате че, то е неправилно не се колебайте и потърсете услугите на адвокат Лазар Белев. За връзка с мен можете да се обърнете на телефона и електронната поща дадени в раздел КОНТАКТИ или на място в кантората.

5/5 - (4 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията