Етикет: наказателно постановлениеЕдин от основните въпроси, които се поставят често от клиентите ми станали обект на интерес от родната пътна полиция еВъпреки, че страната ни претендира, че е правова все още значителна част от гражданите не се възползват от адвокатските услуги,Кръгът от административни нарушения, по които може да оказва правна помощ един добър адвокат е наистина много широк. Това могатВ практиката далеч не винаги дадено правонарушение може да бъде квалифицирано като престъпление. В преобладаващата си част закононарушенията спадат към