Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Събиране на вземания Събиране на вземания с колекторски фирми?

Събиране на вземания с колекторски фирми?

Събиране на вземания с колекторски фирмиСъбиране на вземания с колекторски фирми. Напоследък в българския език една дума доби ново значение и от техническо понятие започна да се използва все по-често като синоним на събирането на вземания. Това е звучната и привнесена ни незнайно откъде дума „колекторска фирма”.

Развитието на подобни фирми към настоящият момент бележи истински бум и това е съвсем лесно обяснимо с огромното количество невърнати вземания на нашите съграждани към монополисти, банки, кредитни и лизингови дружества, частни лица, фирми и т.н. Колекторските фирми /колкото и глупаво да звучи на български това понятие/ се превърнаха в новото страшилище за длъжниците.

Какви са обаче реалните възможности и средства, с които колекторските фирми си служат събират вземания?

Ще си позволя накратко да ги спомена:

На първо място е изпращането на съобщения по пощата, следват ги телефонните разговори и накрая като най-респектиращ вид психологическо действие върху длъжника се прилага личната среща или беседа със събирач на дългове.

Както се вижда колекторските фирми не използват никакви магически практики, които да гарантират, че даден длъжник ще плати. Дори ще издам една тайна – колекторските практики в по-голямата си част нямат никакъв ефект, особено що се касае за по-големи от няколкостотин лева суми.

Друга особеност на процезурата събиране на вземания с колекторски фирми е, че в по-голямата си част те разчитат на юридическата неграмотност на населението и на психпологическия момент, че длъжникът чувствайки се гузен за това, че дължи пари няма да се оплаче когато върху него бъдат приложени полузаконни или незаконни методи за въздействие като заплахи или дори насилие.

Моя съвет като адвокат е в момента, в който представители на колекторска фирма пристъпят границите на цивилизованото общуване с длъжника, същият явяващ се потърпевш от подобни своеволия своевременно да потърси юридическа помощ и да упражни законните си права. Защото макар и длъжник, той все пак е човешко същество имащо достойнство и права гарантирани от закона.

Както се вижда възможностите на колекторските фирми, въобще не са прекалено големи, въпреки, че срещайки се с техни представители ще Ви направи впечатление колко пламенно Ви убеждават, че нещата стоят точно обратно. Предвид таксите им, обикновено прибирани предварително това е съвсем лесно разбираемо.

Този факт обаче поставя един друг основен въпрос, а именно – Към кого да се обърне кредитора искащ да събере ефективно своите вземания?. Отговорът е лесен – към квалифициран адвокат, със специализация в сферата на събирането на вземания.

Какви са предимствата на добрия адвокат по събиране на дългове пред събирането на вземания с колекторски фирми?

На първо място освен възможностите за комуникация, които имат колекторските фирми, адвокатът може много по-ефективно да преговаря и защити интересите на кредитора във фасада на извънсъдебните договорки посредством различни споразумения или обезпечителни мерки.

На второ място добрият адвокат може да защити интересите на клиента си във фазата на съдебното разбирателство, в случай, че длъжникът оспори вземането.

На трето място адвокатът ще гарантира, че решението в полза на кредитора ще бъде изпълнено посредством предприемането на изпълнителни действия срещу длъжника.

Както се вижда един адвокат може да предложи комплексна услуга засягаща всеки аспект от събирането на задължения, и за разлика от ползването на услугите на колекторски фирми би запазил репутацията на своя клиент, работейки изцяло в рамките предписани от закона.

АКО ИМАТЕ НУЖДА ОТ АДВОКАТСКА ПОМОЩ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДЪЛЖИМИ КЪМ ВАС ВЗЕМАНИЯ ОТ ФИРМИ И ЧАСТНИ ЛИЦА НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ, А СЕ СВЪРЖЕТЕ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476

5/5 - (6 votes)

2 thoughts on “Събиране на вземания с колекторски фирми?”

  1. Как стои точно тогава въпроса, с длъжник, който е убиец. Отдавана не е в затвора. Трябва да изплаща кръвнина на близките. Неоткриваем е. А изпълнителния лист се мести от едни ЧСИ на друг? Пак ли за човешки методи ще прокламираме?!

    1. Госпожо, ситуацията ви е от типа безисходни и най-общо дори да потърсите услугите на колекторска фирма смисълът е никакъв.

Оставете коментар или въпрос под статията