Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Събиране на вземания За събирането на лоши вземания

За събирането на лоши вземания

Събирането на парични вземания се превърна в един от най-големите проблеми, както за бизнеса така и за физическите лица. За това и в страната ни се появиха тясно специализирани адвокати, които предлагат услуги по съдебното и извънсъдебното събиране на лоши кредити. С какво всъщност може да ни бъде полезен един добър адвокат по отношение на дадените ни на другиго пари? Юридическата помощ може да се потърси успешно в следните насоки – консултация по правните въпроси касаещи събирането на вземания, извънсъдебните и съдебни способи за уреждане на финансови споровете, както и помощ при образуването и воденето на изпълнителни дела.

Предвид немалкия брой подобни юридически казуси, по които съм работил бих дал съвет на клиентите си по възможност да не дават пари на заем. Ако може да се мине без предоставяне на парични кредити, то най-добре да не се прави. И нека ако даден човек бъде изправен пред дилемата да даде или не пари на заем например на приятел, познат или даже на близък роднина не бъде ръководен от това, че е неудобно да не свърши подобна услуга. Много по-неудобно е да образувате изпълнително производство срещу близък човек, а след това вероятно отношенията ви ще се развиват в съвсем различна, изпълнена с негативизъм плоскост.

Ако въпреки всичко сте решили да влезете в ролята на кредитор, който да превърне свой близък в длъжник, не се поддавайте на сантиментални пориви, а с особено внимание съставете документите потвърждаващи факта на предаване на парите. На първо място задължително съставете разписка в писмена форма, с подробно описани данни по лична карта както на кредитора, така и на заемополучателя. Задължително проверете данните на заемополучателя от личната карта, като ги сравните със самата карта. Ако съставяте за отпусната парична сума договор за заем, то задължително обърнете внимание на клаузата за предаване на парите. В случай, че го правите само с разписка, самата тя е потвърждение на акта на предаване на сумата.

Ако Вие давате на заем значителна парична сума помислете върху възможността да обезпечите вземането си със съответното движими или недвижимо имущество. В подобен случай моят съвет като адвокат е да се обърнете задължително към юрист, който да изготви необходимите документи и да оцени и минимизира възможните рискове за Вас като кредитор. Имайте предвид, че процесът на събиране на вземания това са нерви, време и пари, а не рядко и непоправимо скъсване на приятелски или роднински отношения. Дори когато се снабдите с изпълнителен лист това съвсем не ви гарантира, че събирането на парите ще стане бързо и успешно. За това и е когато давате пари на заем се отнасяйте към тази си постъпка далновидно и с особено внимание.

5/5 - (5 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията