Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Събиране на вземания Адвокат по събиране на дългове

Адвокат по събиране на дългове

Адвокат събиране на дълговеВъв връзка с усложнената икономическа обстановка в България през последните години остро започват да стоят въпросите по връщането на кредиторите /граждани и фирми/ на паричните средства, които те са предоставили на различни субекти. За това и все по-често гражданите се обръщат за професионална помощ към адвокатът специализиран в събиране на дългове, който е призван да урегулира недобросъвестното отношение към изпълнението на паричните задължения от страна на участващите в парично-стоковия оборот физически лица и фирми.

За да не губите безсмислено време и нерви в безполезни опити да върнете собствените си парични средства винаги мъдрият и ефективен подход е да потърсите висококвалифицирана юридическа помощ от адвокат с опит в събиране на дългове. Адвокат Лазар Белев разполага с над 10 години опит в събирането на просрочени парични задължения за своите клиенти – търговски дружества и граждани и задълбочен поглед върху проблематиката на деликатната материя свързана с връщането на дългове, както от страна на кредитора, така и от страната на длъжника. Натрупаният с годините опит позволява да предложа на своите клиенти възможно най-добрият вариант за действие спрямо техния проблем, било то дадени пари на роднина, или неизпълнение по търговски договор.

В зависимост от естеството на паричното задължение, което следва да бъде събрано, освен главницата по дъга, следва да бъдат изисквани и съпътстващите го договорна и законова лихва, както и неустойка, ако има предвидени такива произтичащи от конкретното задължение. За да може кредиторът да бъде максимално удовлетворен от връщането на дълга и самата процедура да не бъде разтегната прекалено дълго във времето то той следва да има доверие на своя адвокат, да слуша съветите му и да му осигурява исканото съдействие, което между впрочем е валидно и за всички останали правни казуси.

С какво може да ни бъде полезен един адвокат за събиране на дългове?

На първо място с възможностите и познанията си по воденето на дела между всякакви субекти, които влизат в отношения изискващи изпълнението на задължения, като това могат да бъдат физически лица, дружества, държавни организации, общини и др.

2. На второ място изготвянето на правен анализ на отношенията, които са довели до това да се изисква връщане на станали изискуеми вземания.

3. След анализа на казуса на база опита и съдебната практика да предложи индивидуално решение свързано с начина, по който най-ефективно ще се събере паричната сума.

4. Да състави искова молба или заявление за издаване на заповед за изпълнение, за да бъде поставено началото на процеса по признаване на един дълг за изискуем, които следва да имат необходимата форма и доказателствена аргументация, която да доведе до гарантиран за кредитора резултат. В тази връзка един адвокат по събиране на дългове, с цел осигуряване на доказателства представлява своя клиент и пред различни органи и институции, с цел спестяване на време и нерви в комуникацията с административните органи.

5. На следващо място – да представлява своя клиент пред първата съдебна инстанция, както и пред евентуално следващи такива предвид необходимостта или възможността от обжалване на решенията на първоинстанционния съдия.

6. И на последно не и по важност място – да представлява своя клиент във връзка с образуването и воденето на изпълнително дело, което да доведе до събиране на дълговете. На ролята на адвоката в изпълнителното производство ще посветя една отделна статия, доколкото считам, че гражданите не са достатъчно наясно с това, какви са плюсовете от използването на адвокат в този етап от процеса по събиране на вземания.

В случай, че имате проблем със събиране на вземания от длъжници и се нуждаете от професионалист с опит в тази област се обърнете за правна консултация и процесуално представителство по Вашия казус към адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 и на e-mail: lazarbelev@gmail.com.

5/5 - (3 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията