Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат трудово право Трудовоправни консултации

Трудовоправни консултации

трудовоправни консултацииЕдна от най-честите причини хората да се обръщат към адвокат по трудово право се явява необходимостта от трудовоправни консултации касаещи във връзка с проблеми нарушения на българското трудово законодателство.

За съжаление е налице тенденцията трудово правни консултации да бъдат търсени от клиентите едва след като правата им са били нарушени.

Естествено има и изключения от това правило и гражданите търсят адвокатска помощ превантивно, но в преобладаващите случаи обикновено консултация от адвокат се търси в последствие, когато да се помогне вече не е толкова лесно.

С какво може да бъде полезна трудовоправната консултация?

Най – честите въпроси, по които се търсят трудовоправни консултации, са неизплащането на работна заплата и незаконосъобразното уволнение.

Във всеки случай, ако работникът е станал обект на такива нарушения той трябва да потърси адвокатска помощ, за да бъде наясно какви са правата му, вариантите са действие, които има и начините, по които може да прекрати засягането на трудовите си права.

Когато интересите на даден работник или служител бъдат засегнати той следва да се обърне към държавните органи, които са натоварени със защитата на трудовите права на гражданите, а след това на база отговорът, който те изпратят на жалбата му и към адвокат.

Едва след цялостно и задълбочено запознаване с казуса може да бъде дадена трудово – правна консултация, която да даде яснота на гражданинът какви действия да предприеме и какви ще са евентуалните последици от тях.

Най-добрият съвет, който може да бъде даден на работника е юридическата консултация с добър адвокат по трудово право да предхожда довършването на нарушението на трудовите права. Тоест да не се чака.

При това трудовоправната консултация може да бъде полезна на само на работниците и служителите, а и на работодателите.

Не рядко нарушенията на трудовото законодателство и последвалите санкции от страна на Инспекция по труда се дължат именно на незнанието на работодателите за това как да бъде извършено законосъобразно едно или друго действие по отношение на служителите.

За това и е от такова значение търсенето на квалифицирана правна помощ от специализиран адвокат по трудово право преди ситуацията да се е развила в посока, нарушаваща разпоредбите на закона и значително затрудняваща защитата на клиента.

АКО СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ТРУДОВОПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОБЛЕМИ С НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВОТО ПРАВО ОТ ВАШИЯ РАБОТОДАТЕЛ СВЪРЖЕТЕ СЕ С АДВОКТА ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476.

5/5 - (4 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията