Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат издръжка Споразумение за родителски права и издръжка

Споразумение за родителски права и издръжка

споразумение за родителски права и издръжкаВсе по разпространеното в България фактическо съпружеско съжителство, като форма на семейни отношения, води неминуемо и до раздели, след които отношенията между родителите и техните деца следва да бъдат уреждани по някакъв ред. И най-доброто и правилно решение в такива ситуации е страните да постигнат споразумение за родителски права и издръжка по чл. 127, ал. 1 от СК.

Когато е налице брак ситуацията е ясна. Двамата съпрузи се развеждат и при делото за развод уреждат както личните си и имуществени отношения, така и тези касаещи връзката родител – дете. Когато обаче липсва брак и родителите нямат качеството съпрузи при раздяла се прибягва до уреждане на отношенията свързани с родителските права и издръжката по реда на чл. 127 от СК.

Въпросният член 127 изрично посочва, че ако родителите не живеят заедно то те могат да се споразумеят за това къде ще живее детето им, кой ще упражнява родителските права, какъв ще е режимът на лични отношения и размера на издръжката. След като родителите постигнат споразумение, тоест съглашение по основните въпроси на база преговори и разяснения на възможните варианти, се пристъпва към входиране на това споразумение в съда за одобрение.

В съдебното заседание по одобряване на подписаното споразумение за родителски права и издръжка съда проверява дали са защитени правата на детето, дали клаузите на споразумението не противоречат на закона, след което закрепва постигнатите съгласия в съдебно решение, задължително за страните. Предполагам е излишно да споменавам, че винаги е по-добре тази процедура да бъде съгласувана, оформена и реализирана от специализиран и опитен адвокат по семейно право.

Какво налага съдебното одобряване на едно споразумение за родителски права и издръжка?

В действителност много от двойките разделящи се след фактическо съпружеско съжителство го правят без конфликти, с устни уговорки, дори без някаква форма на писмена договореност относно последиците от тази раздяла, касаещи отношенията с децата. И това е един чудесен вариант, който е цивилизован, максимално безконфликтен и позволяващ нормални отношения както между родителите, така и между тях и децата.

Но, пак от практиката мога да споделя, че не са рядкост случаите, когато в един бъдещ момент тези добри първоначално отношения след раздялата се влошават. И тогава идва ред на „мръсните“ номера и тежки съдебни процедури за уреждане на въпроси с родителски права и плащане на издръжка, при които отношенията между родителите тежко рефлектират върху техните деца.

Именно за това е важно, докато отношенията са още добри, те да бъдат скрепени със съдебен акт, който да ги регулира и да спести бъдещи дела и свързаните с тях финансови разходи и нервно напрежение. Едно добре изготвено от адвокат споразумение за родителски права и издръжка не само помага на страните да поддържат отношения в определена зададена със съдебно решения рамка, но и препятства вероятността в един бъдещ момент да се опитат да злоупотребят със свое положение и по този начин да си създадат излишен финансов и психически стрес, който дори да не осъзнават ще се отрази и на тяхното дете.

Спестените пари за подобно доброволно уреждане на отношенията свързани с родителските права, местожителството и издръжката с последващото съдебно одобряване задължително после излизат изключително солено и на двете страни. За това вместо отношенията между страните, макар и добри в момента, но изключително несигурните в бъдеще, да се базират на устни договорки винаги по-добрият вариант е те да имат регулация, която има задължителна законова и изпълнителна сила.

За да бъде едно такова споразумение изготвено качествено, безпроблемно да бъде одобрено от съда и никоя от страните да не се чувства ощетена от неговите клаузи помощта на специализиран бракоразводен адвокат или адвокат по семейно право с опит е това, което ще осигури на родителите нормални отношения както между самите тях, така с тяхното дете.

За въпроси, консултации, представителство при преговори и пред съд по казуси касаещи изготвяне и одобряване на споразумение за родителски права и издръжка можете да се обръщате към адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на e-mail: lazarbelev@gmail.com

4.8/5 - (5 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията