Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Бракоразводен адвокат Споделено родителство – за и против

Споделено родителство – за и против

Споделеното упражняване на родителссподелено родителство за и противки права, добило гражданственост като споделено родителство е сравнително нова практика по уреждане на отношенията относно родените от брака или фактическото съпружеско съжителство деца. Като всяка възможност обаче и споделеното родителство си има своите плюсове и минуси, както и  своите поддръжници /сред които съм и аз/, а и своите противници.

КАКВИ СЕ ПРЕДИМСТВАТА НА СПОДЕЛЕНОТО РОДИТЕЛСТВО?

На първо място това е процедура, която изисква съгласието и на двамата родители, тоест последиците, които те договарят са предварително обмислени и страните са съгласни с тях, или с други думи майката и бащата сами са решили, без външен арбитраж как ще се развиват тези им отношения занапред. Това е и най-разумния и цивилизован подход, особено когато се обсъжда бъдещето на едно дете.

На второ място не се създава напрежение между вече бившите съпрузи или партньори по отношение контактите на другия родител с детето, което е масово срещано при стандартната схема родителски права – режим на отношения. Третото неоспоримо предимство е, че детето има пълноценен контакт и с двамата си родители и практически не чувства липсата на никой от тях, което е от изключителна полза за неговото бъдещо развитие. На пръв поглед това е идеалното решение за много родители и деца, но при повече практика и по-внимателно вникване в проблематиката се вижда, че това не е точно така.

ФОРМУЛАТА СПОДЕЛЕНО РОДИТЕЛСТВО НЕ Е УНИВЕРСАЛНО РЕШЕНИЕ!

Споделеното родителство не е препоръчително в никакъв случай при остър конфликт между родителите, домашно насилие, раздяла на родителите, при която единият воден от дребни човешки чувства като реваншизъм, желание за отмъщение и обида иска да използва детето, като оръжие за да засегне другия. Дори родителите да решат, че са съгласни на споделено упражняване на родителски права, подобна стъпка ще доведе до изключително сериозни проблеми за в бъдеще и една нездравословна среда за отглеждане и възпитание на дете.

А целта на един добър адвокат по семейно право никога не е с предлаганите варианти на действие да задълбочи вече наличните семейни проблеми. За това и ако по конкретен казус са налице някои от горните признаци то съветът на адвоката трябва да бъде в посока на традиционното решение родителски права – режим на лични отношения, което макар и нелишено от недостатъци би било по-малко проблемно.

Споделеното родителство се сблъсква и с някои чисто битови пречки. Основното е местожителството на родителите след раздялата. Ако двамата родители живеят в различни градове или в два противоположни квартала на столицата то те ще срещат огромни трудности и практически няма да могат да полагат необходимите грижи за децата, като например да ги водят и вземат от детската градина или училището, в което те са записани.

В този случай отново опитния адвокат по семейно право следва да даде съвет, че по-оптималния вариант ще бъде да се присъди на единия родител упражняването на родителските права, а другия да получи разширен /по договорка между двамата родители/ режим на лични отношения. Така се преодолява в значителна степен основния проблем на тази практика, а именно ощетяването на единия родител /предимно бащата/ откъм време, което да бъде с детето си.

Като обобщение може да се каже, че формулата споделено родителство е вариант само при добри отношения между разделящите се родители, които ясно разбират, че интересите на детето и отношенията с него са на първо място, а отношенията между тях са нещо второстепенно, което следва обаче да бъде поддържано с оглед осигуряването на нормална среда за отглеждане и възпитание. Също така, за да не се срещат затруднения в чисто битов и житейски план разделящите се родители следва да живеят близо един до друг, за да могат да имат възможност да изпълняват родителските си отговорности.

Ако желаете да разберете дали споделеното родителство е подходящ вариант за Вашия случай и по какъв най-добър начин да бъдат уредени отношенията с детето след раздялата се свържете с адв. Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на e-mail: lazarbelev@gmail.com за насрочване на дата и час за консултация.

4.7/5 - (19 votes)

2 thoughts on “Споделено родителство – за и против”

  1. истината е че термина „споделено родитство“ не фигурира в Бг законите. А е единственото решение, което защитава интересите и нуждите на детето. Може да се постигне само при взаимно съгласие, но това е на практика невъзможно при родители в конфликт.

    1. В действителност споделено родителство в закона няма, юридическата дефиниция е съвместно упражняване на родителски права. Въпросът обаче е добил популярност в обществото именно като споделено родителство и практически се използва в тази му форма само от юристите. Съвместното упражняване на родителски права в действителност е чудесен вариант, но той не е универсално решение и съвсем не е подходящо за всеки един случай.

Оставете коментар или въпрос под статията