Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Бракоразводен адвокат Родителски права – важните въпроси

Родителски права – важните въпроси

roditelski-prava

В днешната статия ще отговоря на 7-те най-често задаваните въпроси, които се поставят при водене на дело за родителски права.

Въпрос № 1: Колко време продължава дело за родителски права?

В българските закони липсват срокове, които да определят за колко време задължително трябва да се насрочи заседание от компетентния съд. Колко време ще отнеме такова дело първо зависи от това, колко бързо клиентът ще намери необходимите на адвоката му доказателства.

На второ място от това, колко бързо призовкарите на съответния съд ще открият ответника и ще му връчат съдебните книжа. Именно заради поведение на ответника /укриване, неизвестен адрес, заминаване за чужбина/ и неяснотата кога той ще бъде уведомен за заведеното срещу него дело е трудно да се даде срок, в който съдебният процес ще бъде насрочен и ще приключи.

Въпрос № 2: Как протича дело за родителски права?

Първо се консултирате с адвокат, който да оцени шансовете за успех на Вашата позиция и да ви даде списък с необходимите за завеждане на дело документи. След това се изготвя искова молба и се входира в съда. Ответникът след като бъде уведомен за образуването срещу него дело в едномесечен срок следва да подаде отговор, след което съдът определя дата за първо съдебно заседание.

Възможно е да има и повече от едно съдебно заседание с оглед исканията за събиране на доказателства, насрочването на изслушвания и изготвянето на експертизи. След изчерпване на процесуалните действия на страните съдът обявява делото за решаване и в едномесечен срок постановява решение.

Въпрос № 3: Как се печели дело за родителски права?

Отговорът е кратък и ясен – като използвате услугите на добър адвокат по семейно право.

Въпрос № 4: Колко струва дело за родителски права?

Цената е в зависимост от сложността на конкретния казус. Наредбата предвижда минимално адвокатско възнаграждение от 500 лева, но ако използвате услугите на специализиран, доказан професионалист тази сума е по-висока, а и за участие на Вашия адвокат във всяко заседание, след първото, обикновено се заплаща допълнително възнаграждение от 100 лева.

Стандартната държавна такса за завеждане на иска е в размер на 80 лева. По делото е възможно да се появят и допълнителни разходи за експертизи, призоваване на свидетели и др., които няма как да се прогнозират предварително, доколкото всяко съдебно дело касаещо родителски права протича по свой съобразен със спецификата му начин.

Въпрос № 5: Кога бащата получава родителски права?

Обикновено това се случва ако майката е родителят с по-малък родителски капацитет, като например е зависима от алкохол и наркотици, сериозна кредитна задлъжнялост, безотговорно поведение към детето, хазартна зависимост, психически проблеми създаващи опасност за околните.

Друга хипотеза, при която бащата получава родителски права е когато навършилото 10 години дете при изслушване в съда заяви, че желае занапред да живее със своя баща.

Въпрос № 6: Как да се откажа от родителски права?

Такава процедура в българското право не съществува и е невъзможно по съдебен или административен път родител да се откаже от родителски права. Той може да бъде лишен от такива, в следствие на поведението си, но не може да се откаже сам.

Въпрос № 7: Как се отнемат родителски права?

Тази процедура се извършва чрез завеждане на дело за отнемане на родителски права. За да бъде успешно проведено такова дело трябва да са налице предпоставките предвидени в Семейния кодекс, а именно да не полага трайно грижи, да не се интересува от детето и макар да има възможност да не дава издръжка.

А също така ако поведението на лишавания родител застрашава живота, здравето, възпитанието и имуществото на детето. Едва тогава се прибягва до тази крайна мярка на ограничаване.

Ако се нуждаете от специализирана правна помощ за водне на дело за родителски права не се колебайте, а се обадете на адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 за насрочване на час за среща и решаване на Вашия проблем.

5/5 - (4 votes)