Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат семейно право Кога бащата получава родителски права?

Кога бащата получава родителски права?

родителски права на бащата

Често задавани въпроси от клиенти на адвокатската ни кантора са „Как бащата да получи родителски права?“ и „Кога бащата получава родителски права при развод или раздяла без брак?“. И винаги отговорът ни като професионалисти е, че всеки случай е специфичен и има нюанси. Те следва да се отчитат, преди да се отговори възможно ли е това да стане и без адвокатът да знае всичко подробности не може да се ангажира с прогноза за изхода на делето.

В практиката си имаме случаи, при които страните при развод по взаимно съгласие се споразумяват родителските права да се упражняват от бащата, като тези случаи са буквално нищожен процент от общия брой разводи. И почти винаги това се случва в резултат на някаква форма на натиск, било финансов, било психологически по линия на вина, а не по единствения важен критерий – интерес на детето.

Общоизвестно е, че българската правосъдна система толерира майките, макар да се забелязва в последните години, особено при по-големите деца /над 10 години/ все по-често бащите да са тези, които получават правото да упражняват родителска грижа.

Докато за по-малките деца, поради редица причини от психологически и чисто физиологичен характер майките безспорно са по-подходящия отглеждащ родител, то за големите деца родителския капацитет е на практика изравнен. При деца в училищна възраст и двамата родители на практика могат да дават еднаква родителска грижа.

Кога родителските права се присъждат на бащата?

Това обикновено се случва, когато майката се явява негодна или с намален родителски капацитет в следствие на криминални прояви, наркотична или алкохолна зависимост, трайно дезинтересиране и др. Зачестилите през последните години психични отклонения в следствие на пандемията също все по-често се явяват фактор при решаване на делата касаещи родителски права над деца.

На отделно място следва да се посочат случаите, когато майката влезе в конфликт с подрастващото дете /особено, когато то е в пубертетна възраст/. Тогава не са рядкост случаите, в които разбунтувалият се младеж или девойка да предпочете да живее с другия родител.

В тези случаи обикновено се завеждат дела за промяна на режими, било на родителски права, било на лични отношения. И доколкото навършилите над 10 години деца се изслушват в съда, с голяма вероятност мнението на детето ще бъде взето под внимание от съда и на него ще се обоснове съдебното решение, с което се предоставят родителски права на бащата.

В последните години все по-често срещан вариант за получаване на родителските права от бащата след развод е когато майката бъде осъдена за неизпълнение на съдебно решение, когато е препятствала вижданията с детето. Присъдата по чл. 182 ал. 2 от НК е абсолютно основание да се поиска изменение на режима на упражняване на родителски права и те да бъдат дадени на бащата.

Както казахме в началото на статията макар бащите да са в значително по-неблагоприятна позиция те не следва да се отказват от това да се борят. Дори да не получат пълни родителските права винаги има възможност по делото чрез прегодори да бъде постигнато споделено родителство, което е оптималната форма на родителска грижа и най-пълно отговаря на интересите на децата.

За това ако в даден семеен конфликт интересите на детето диктуват родителските права да бъдат дадени на бащата или да се упражняват съвместно отговорните родители следва да поверят процеса по уреждане на отношенията на опитен семейно-правен адвокат.

Адвокат Лазар Белев има над 11 години опит в решаването на семейно-правни проблеми на своите клиенти, включително и по дела при които родителските права са присъждани на бащата. С три от тях можете да се запознаете от следните линкове:

РЕШЕНИЕ № 55363/2020г. по гр. дело № 42150/2020г. на РС-София

РЕШЕНИЕ № 8607/2023г. по гр. дело № 20957/2022г. на РС-София 

РЕШЕНИЕ № 12781/2023г. по гр. дело № 41594/2022г. на РС-София

Ако имате въпроси и като баща ви предстои да водите дело за родителски права над своето дете без брак или при развод, запишете дата и час за консултация с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на електронна поща lazarbelev@gmail.com

4.7/5 - (4 votes)